Yrke ansvarig, förpackningstillverkning

Ansvariga för förpackningstillverkning definierar och analyserar förpackningsenheter för att undvika skador eller kvalitetsförlust hos de förpackade varorna. De designar även förpackningar i enlighet med produktens specifikationer och erbjuder lösningar på förpackningsproblem.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förpackningsprocesser

  Utformning och utarbetande av förpackningar. Dekorationer och tryckprocesser som utförs på förpackningar. Användning av förpackningsmaskiner och -linjer.

 • Förpackningars funktion

  Förpackningars funktion och roll i det moderna samhället. Strukturen i förpackningens leveranskedja och förhållandet mellan förpackning och marknadsföring.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

 • Typer av förpackningsmaterial

  Egenskaper hos material som gör dem lämpliga för förpackning. Omvandling av råvaror till förpackningsmaterial. Olika typer av etiketter och använda material som uppfyller rätt lagringskriterier beroende på aktuellt gods.

Färdigheter

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Testa förpackningsmaterial

  Testa och mäta egenskaper för förpackningsmaterial.

 • Planera ny förpackningsdesign

  Komma på nya idéer gällande storlek, form och färg på förpackningar.

 • Främja hållbar paketering

  Tillämpa säkra och hälsovänliga paketeringspolicyer; maximera användning av återvinningsmaterial eller material från förnybara källor; tillämpa tekniker för ren produktion.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Utföra kvalitetskontroll för paketering

  Genomföra och övervaka aktiviteter så att alla krav på förpackningsförfaranden och förpackningsnormer alltid uppfylls.

 • Hitta innovativa förpackningskoncept

  Utarbeta kreativa idéer för material, förpackningsformat och tryckteknik.

 • Utforma förpackningar

  Utforma och designa en produkts förpackning.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Arbeta med säkerhetsledning

  Tillämpa och övervaka åtgärder och bestämmelser om säkerhet och skydd för att upprätthålla en trygg miljö på arbetsplatsen.

 • Utföra detaljerad utvärdering i förhållande till kvalitetsnormer

  Utvärdera produktion, kvalitet och förpackning av varor för att säkerställa att tillverkarens kvalitetsnormer efterlevs.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Förstå finansiell terminologi för affärsbruk

  Förstå innebörden av grundläggande finansiella begrepp och termer som används i företag och finansinstitut eller organisationer.

 • Ha kunskap om förpackningsstandarder

  Arbeta i enlighet med den senaste utvecklingen avseende standarder och rutiner för inhemska och internationella förpackningar.

Source: Sisyphus ODB