Yrke ansvarig för bearbetade köttprodukter

Ansvariga för bearbetade köttprodukter bearbetar kött antingen för hand eller med hjälp av köttmaskiner såsom köttkvarnar, krossmaskiner eller blandare. De utför konserveringsprocesser såsom pastörisering, saltning, torkning, frystorkning, jäsning och rökning. De strävar efter att hålla kött fritt från mikroorganismer och andra hälsorisker under en längre period än färskt kött.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typologi för köttdelar

  Typologi för köttdelar avseende näringsämnen, hanteringsprocesser, stycknings- och hanteringssätt samt beredningar och ingredienser som förstärker smaken.

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

 • Traditioner för sortering av djurdelar

  Religiös och kulturell verksamhet i fråga om sortering av delar av djur som inte blandar köttdelar med andra delar som kan hindra religionsutövare från att äta köttet.

 • Dokumentation rörande köttproduktion

  Förstå rättsliga identifikationsdokument och -märken som anger hur djuren transporteras, deras identifiering och hälsotillstånd. Förstå informationen i böcker om köttproduktion.

 • Djuranatomi för livsmedelsproduktion

  Djurens anatomi, organ och funktioner samt användning av dessa organ för livsmedelsproduktion efter slakt.

 • Lagstiftning om animalieprodukter

  Tillämpliga lagstadgade bestämmelser om temperatur, avfallsmaterial, spårbarhet, märkning och transport av samt handel med animaliska produkter. 

Färdigheter

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Välja lämpliga ingredienser

  Välja ut lämpliga ingredienser utifrån deras tekniska funktion för att förverkliga idéer. Sträva efter en jämn och hög kvalitet på ingredienserna och använda dem på lämpligt sätt för att få en tillfredsställande slutprodukt.

 • Hantera förpackningsmaterial

  Hantera alla förpackningsmaterial, oberoende om det gäller primärförpackningar (omslag, burkar, flaskor) eller sekundärförpackningar (kartonger, lådor, lastpallar).

 • Mala kött

  Använda olika typer av maskiner för att mala delar av djur till malet kött. Undvika att ta med bensplitter i produkten. Underhålla köttmalningsmaskinen.

 • Sköta maskiner för köttbearbetning

  Använda produktionsutrustning och verktyg för att bearbeta kött och köttprodukter.

 • Använda mekaniskt separerat kött

  Använda den massa av mekaniskt separerat kött som erhållits i tidigare processer inom köttproduktionen för att framställa produkter som korvar, t.ex frankfurter. Värma upp produkterna innan de sänds iväg för försäljning.

 • Tillverka köttspecialiteter

  Tillverka köttspecialiteter, köttfärs, saltat kött, rökt kött och andra köttberedningar såsom marinerat kött, korv, panerat kött, köttrullar och chipolata.

 • Underhålla skärutrustning

  Utföra underhåll på skärmaskiner (knivar, skärare och andra delar).

 • Tåla starka lukter

  Tåla starkt lukter från varor som bearbetas vid tillverkningen av varor.

 • Tillverka köttbaserade geléer

  Ta fram geléberedningar med saltat och upphettat material. Koka ingredienserna i gelé och fylla skålar eller formar (köttgelé).

 • Kyla livsmedelsprodukter

  Utföra kylnings- och frysningsprocesser för livsmedel som frukt och grönsaker, fisk, kött och cateringmat. Bereda livsmedel för längre lagringsperioder eller halvfabrikat. Garantera säkerhet och näringsinnehåll för frysta varor och bevara produkter i enlighet med angivna temperaturer.

 • Mäta precisa förfaranden för livsmedelstillverkning

  Utföra noggrant uppmätta uppdrag med lämpliga verktyg och lämplig utrustning i framställningen av livsmedel och drycker.

 • Klara av att hantera blod

  Hantera blod, organ och andra inre delar utan att känna sig upprörd.

 • Framställa ingredienser

  Framställa kryddor, tillsatser och grönsaker.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Hantera knivar för köttbearbetning

  Hantera knivar för köttbearbetning. Använda rätt knivar och skärverktyg för köttberedning, charkuteriprodukter och andra köttvaror som kräver behandling av en slaktare.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Väga material

  Väga material och produkter, registrera vikt och andra relevanta data på etiketter eller i märkning.

 • Använda utrustning för köttbearbetning i kylrum

  Förflytta slaktkroppar in och ut ur kylrummet i enlighet med specifikationer. Använda utrustning som är specifik för rummet i fråga i syfte att hantera kött och köttprodukter.

 • Föra register över lager av köttprodukter

  Följa lagret av köttprodukter genom att följa förfarandena för lagerkontroll.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Säkerställa att livsmedel i produktionskedjan hålls kylda

  Tillämpa olika metoder för att bibehålla korrekt temperatur för livsmedel och produkter i varje led i produktions- och distributionskedjan.

 • Spåra köttprodukter

  Ta hänsyn till bestämmelserna om spårbarhet för slutprodukter inom sektorn.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Hantera djurorgan

  Hantera djurorgan och andra biprodukter av köttproduktionsprocesser. Avlägsna organ från slaktkroppar och utföra olika aktiviteter såsom skärning eller styckning av delar, tvätt av organ, specifika behandlingar, förpackning och märkning.

 • Inspektera råvaror för tillverkning av köttprodukter

  Granska de råvaror som behövs i produktionsprocessen, bedöma deras kvalitet och upptäcka dolda fel. Kontrollera råvarornas ursprung utifrån de dokument, stämplar och märken som används inom branschen.

 • Förbereda kött för försäljning

  Förbereda kött för försäljning eller tillagning genom att tillsätta kryddor, avlägsna fett eller marinera köttet, men inte utföra den faktiska tillagningen.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Använda våg

  Arbeta med en våg för att mäta obearbetade, halvfärdiga och färdiga produkter.

 • Sköta köttpaketeringsmaskin

  Använda maskiner för att förpacka köttprodukter i en modifierad atmosfär och därmed förlänga hållbarheten.

 • Använda utrustning för köttbearbetning

  Använda köttbearbetningsutrustning för köttberedningar och charkuteriprodukter.

 • Tillämpa konserveringsmetoder

  Tillämpa vanliga metoder för att bevara egenskaperna hos livsmedel, och ta hänsyn till deras utseende, lukt och smak.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

Source: Sisyphus ODB