Yrke ansvarig för bryggeri

Ansvariga för bryggeri övervakar processerna vid mäskning, silning och kokning av råvaror. De ser till att bryggeritankarna rengörs korrekt och i tid. De övervakar arbetet på bryggeriet och hanterar bryggeriutrustningen för att producera drycker med god kvalitet i enlighet med tidsschemat.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vörtkokning

  Vörtkokningsprocess då bryggaren tillsätter humle i vörten och kokar blandningen i ett vörtkärl. De bittra beståndsdelarna i vörten ger ölet längre hållbarhetstid.

 • Ingredienser för öltillverkning

  Grundläggande ingredienser i öl, inklusive vatten, en stärkelsekälla såsom kornmalt, öljäst för jäsning och arom såsom humle.

 • Malning av spannmål för dryckestillverkning

  Malningsprocess som kombinerar avancerad och konventionell våt- och torrmalning. Malningsmetoderna för spannmål till drycker säkerställer god bevaring av skal och optimal malning av frövitan, vilket tillför många fördelar till bryggningsprocessen och slutprodukterna.

 • Moderna bryggningssystem

  De mest uppdaterade systemen och bästa tillgängliga tekniken inom bryggerisektorn.

 • Vörtklarning

  Överföring av vörten från vörtpannan till sedimenteringsbehållaren för att rensa vörten från oupplösta humle- och proteinmassor och förbereda den för nedkylning.

 • Mäskning

  Hantera mäskningsprocessen och förstå dess påverkan på den färdigjästa dryckens kvalitet och egenskaper.

 • Lakning

  Silning där mäsken separeras i klar och flytande vört och restspannmål. Silning innefattar vanligtvis tre steg: mashout, omcirkulation och sparging.

 • Bryggeriprocesser

  De processer och tekniker genom vilka råvaror omvandlas till jäsbart substrat för öltillverkning.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Sköta kvarnar

  Använda en kvarn som mal korn såsom spannmål, kakaobönor eller kaffebönor för att framställa pulver eller pastor med varierande konsistens och kornstorlek.

 • Mäta pH-värde

  Mäta pH-värde som visar surhet eller alkalinitet.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Hjälpa till med råvaruhantering

  Hjälpa till med hantering av råvaror och växter som krävs av produktionsavdelningen. Övervaka behoven av material och informera om när lagernivåerna når en ny beställningsnivå.

 • Arbeta i grupp vid livsmedelstillverkning

  Samarbeta i grupp med andra anställda som arbetar med livsmedelsberedning inom livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel

  Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel. Tillämpa testförfaranden för flaskor för att kontrollera om flaskan är lämpad för att innehålla livsmedel och drycker. Följa rättsliga eller företagsmässiga specifikationer för tappning.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa automatisk processtyrning

  Använda processtyrnings- eller automatiseringssystem (PAS) som används för automatisk styrning av en produktionsprocess.

 • Ansvara för medellångsiktiga mål

  Övervaka de medelfristiga tidsplanerna enligt budgetberäkningar och avstämningar på kvartalsbasis.

 • Sterilisera jäsningskar

  Sterilisera arbetsplatser och utrustning med hjälp av slangar, skrapor, borstar eller kemiska lösningar.

 • Utföra värmebehandling

  Utföra värmebehandling som syftar till att preparera och bevara halvbearbetade eller färdigställda livsmedelsprodukter.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Använda pneumatiska transportrännor

  Använda luftdrivna transportrännor för att överföra produkter eller blandningar från behållare till lagertankar.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Mäta vätskors densitet

  Mäta densiteten av vätskor, bl.a. oljor, med hjälp av t.ex. hygrometrar eller oscillerande rör.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Tåla starka lukter

  Tåla starkt lukter från varor som bearbetas vid tillverkningen av varor.

Source: Sisyphus ODB