Yrke ansvarig för cigarettmaskin

Ansvariga för cigarettmaskiner sköter cigarettmaskiner som rullar in tobak i oavbrutna pappersrullar och skär sedan ut cigaretter ur rullen. De placerar rullar av cigarettpapper på spindlar och förbereder tryckmaskiner för tryckning av varumärket på avsedd plats på pappret.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkning av röktobaksvaror

  Processer, material och metoder för tillverkning av olika typer av röktobaksvaror, till exempel cigarrer, finskuren tobak, piptobak och cigaretter.

 • Metoder för värmebehandling av tobaksblad

  Processer som syftar till att avlägsna fukt från tobaksblad och tillföra doft för att förbereda bladen för konsumtion.

 • Jäsning av tobak

  Process genom vilken ammoniak avlägsnas från bladen. Detta kan göras genom att höja temperaturen och luftfuktigheten, genom att stapla tobaken i stora högar eller genom att använda en ugn. I den höga temperaturen och luftfuktigheten orsakar enzymer i bladen jäsning.

 • Kvalitetsprototyp för tobaksblad

  Egenskaper hos ett tobaksblad vid klassificering och sortering i hög, medelhög eller låg kvalitet med beaktande av färgvariationer, revor, tjärfläckar, tät textur och bladstorlek.

 • Tobaksbladssorter

  Typer och varianter av tobak och deras egenskaper. Koppling av attribut med cigarr- eller cigarettproduktkrav.

 • Bestämmelser om tobakstillverkning

  Lagar, bestämmelser och andra författningar som rör tillverkning och presentation av tobaksvaror och liknande produkter.

Färdigheter

 • Bedöma torkprocessen hos tobaksblad

  Bedöma torkprocessen hos tobaksblad för att bestämma torknings- och lagringsfasen för bladen.

 • Skära tobaksblad

  Skära blad till tunna strimlor med hjälp av lämplig utrustning före torkning. Se till att skärningsmåtten uppfyller kraven.

 • Tillämpa metoder för värmetorkning av tobak

  Sammanfoga tobaksblad till tobaksstänger och hänga dem från nivåindelade stolpar i torkugnar. Långsamt öka temperaturen under torkningen. Förfarandet tar normalt omkring en vecka. Värmetorkad tobak ger i allmänhet en hög halt av socker och medelhög till hög halt av nikotin.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Jäsa högar av tobaksblad

  Slå in stora högar av tobak i säckväv och låta dem ”svettas”. Övervaka innertemperaturen noggrant. När den når 60 °C ska högen delas upp för att frigöra tjära, ammoniak och nikotin. Upprepa processen tills högen inte längre når 45 °C. Ta bort stjälkar och placera tobaken på en svalare plats för lagring.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Tillämpa olika torkningsmetoder för tobaksblad

  Tillämpa olika torkningsmetoder för tobaksblad, till exempel lufttorkad tobak, eldtorkad tobak, värmetorkad tobak och soltorkad tobak.

 • Bedöma fukthalten hos tobaksblad

  Testa tobaksblad med en elektrisk fuktmätare för att få fuktigt innehåll.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Använda maskin för monogramtryckning

  Förbereda och använda en maskin för monogramtryckning för att trycka varumärket på cigarettpapper på angiven position.

 • Blanda tobaksblad

  Blanda tobaksblad genom skärning, konditionering och blandning av tobaksbladen innan de förpackas i en cigarr eller skärs till cigaretter.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Förblanda tobaksblad

  Förblanda tobaksblad för att säkra en balanserad blandning av olika typer av tobak.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Rensa avfall ur maskiner

  Rensa avfallsmaterial ur maskiner med hjälp av lämplig utrustning eller lämpliga anordningar för att säkerställa smidig drift, undvika olyckor och upprätthålla en ren arbetsplats.

 • Jäsa tobak i ugn

  Placera tobaksblad i ugnen med stängt lock. Kontrollera värme- och luftfuktigheten. Jäsningen i ugn varar ca 4 till 6 veckor.

 • Fylla på maskiner för tobakstillverkning med material

  Fylla på material för tobaksproduktion i maskinen. Se till att det finns tillräckligt med papper, filter, lim och andra material för att efterleva den dagliga produktionsplanen.

 • Kontrollera tobaksblad

  Bearbeta tobak för att säkerställa att den förblir elastisk genom att låta den passera genom en kontrollerad miljö vid rätt temperatur och luftfuktighet.

 • Reglera flödet av tobaksremsor

  Reglera flödet av tobak för att se till att varje cigarett innehåller den angivna mängden tobaksremsor.

 • Sortera tobaksblad

  Sortera tobaksblad efter färg och skick. Välj ut bladen med de bästa specifikationerna för rullning av cigarrer och för kvalitetssäkring. Sortera tobaksblad för tillverkning av olika produkter, t.ex. piptobak och tuggtobak.

 • Tillämpa bestämmelser för tobakstillverkning

  Tillämpa alla lagar och andra författningar om tillverkning och presentation av tobaksvaror och liknande produkter. Förstå förordningen om tillverkning av tobak.

 • Värmebehandla tobaksblad

  Avlägsna fukt ur tobaksbladen direkt efter skörd genom olika processer som till exempel lufttorkning, rökning eller soltorkning.

 • Tillämpa metoder för soltorkning av tobak

  Placera tobaken fritt i solen och låt den torka naturligt. I allmänhet har orientalisk tobak låg socker- och nikotinhalt och är mycket populär för cigaretter.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Tillämpa detaljerade förfaranden för tobakstillverkning

  Utföra arbetsmomenten för tobakstillverkning med stor uppmärksamhet och noggrannhet i alla steg i framställandet av en högkvalitativ produkt.

 • Sköta cigarettillverkningsmaskin

  Sköta en cigarettillverkningsmaskin för att säkerställa smidig drift och tillräckliga reserver av material i maskinen, t.ex. blad, filter och lim. Maskinen omsluter skuren och förberedd tobak i cigarettpapper för att framställa en ”kontinuerlig cigarett”. Den skärs sedan i lämpliga längder och filter sätts fast med hjälp av pappersremsor.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Smaksätta tobaksblad

  Smaksätta tobaksblad för att framkalla smaken av tobak och för att bevara produktens kvalitet.

 • Använda skruvnycklar

  Använda skruvnycklar för justering av maskiner och utrustning.

 • Tillämpa metoder för lufttorkning av tobak

  Framställa lufttorkad tobak genom att hänga upp tobaken i en väl ventilerad lada och låta den torka över en tidsperiod om mellan fyra och åtta veckor. Lufttorkad tobak har i allmänhet en låg sockerhalt, vilket ger tobaksröken en slät och halvsöt smak. Lufttorkade tobaksblad har vanligen en hög nikotinhalt.

 • Tillsätta tillsatsämnen i tobak

  Tillsätta tillsatsämnen i tobak, bl.a. smaktillsatser. Använda lämpliga mängder och lämplig utrustning för detta och ta hänsyn till bestämmelserna om tillsatser och andra produkter i tobak.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Använda teknik för tobakstorkning

  Använda teknik för tobakstorkning genom vilken tobaken torkas vid högre temperaturer och följaktligen snabbare än med vanliga torkar. Kortare torkningstider minskar energiförbrukningen och tobakens nedbrytning.

 • Torka tobaksblad

  Torka tobaksblad till en exakt fastställd vattenhalt enligt produktspecifikationerna.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Dela upp tobaksremsor efter storlek

  Väga tobak till ett angivet antal cigaretter. Placera tobaken i en omskakare utrustad med en serie skärmar för att sortera remsor efter storlek.

 • Utföra städuppgifter

  Utföra städuppgifter, t.ex. sophämtning, dammsugning, tömning av papperskorgar och allmän rengöring av arbetsplatsen. Städverksamheten bör följa hälso- och säkerhetsbestämmelser om så krävs.

 • Bedöma jäsningsnivåer för tobaksblad

  Bedöma jäsningsnivån hos tobaksblad. Använda termometrar, luftfuktare, vatten och ditt förnuft för att testa graden av jäsning.

Source: Sisyphus ODB