Yrke ansvarig för fruktpress

Ansvariga för fruktpress sköter pressar för utvinning av saft från frukt. För detta ändamål sprider de frukten jämnt på tyg innan de startar pressen och håller filterpåsar mellan maskinernas sektioner för utvinningsprocessen. De ansvarar för avlägsnande av filterpåsar eller vagnen från pressen och tömma ut resten av fruktmassa i behållare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Hantera frukt och grönsaker

  Hantera frukt och grönsaker avser alla typer av metoder och tekniker som används för att framställa livsmedel med frukt och grönsaker som råvaror.

 • Kärna ur äpplen

  Kärna ur äpplen och dela dem i fyra delar med hjälp av ett instrument.

 • Pressa juice

  Använda pressar och filter för att extrahera fruktjuice ur frukt.

 • Ta emot råvaruleveranser

  Hantera mottagandet av råvaror. Ta emot råmaterial från leverantörerna. Kontrollera kvalitet och noggrannhet och förflytta varorna till lagret. Se till att råvarorna förvaras på rätt sätt till dess att produktionsavdelningen får användning för dem.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Arbeta i grupp vid livsmedelstillverkning

  Samarbeta i grupp med andra anställda som arbetar med livsmedelsberedning inom livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Använda pumputrustning

  Använda pumputrustning samt tillse gas- och oljetransporter från borrhålet till raffinaderier eller lagringsanläggningar.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

Source: Sisyphus ODB