Yrke ansvarig för jäsning av vin

Ansvariga för jäsning av vin sköter jästankar för jäsning av krossad frukt eller druvmust till vin. De matar in angivna mängder av krossad frukt i vintankar och blandar dem med sirap, kemikalier eller jäst. De förhindrar bakterietillväxt under jäsningen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vindruvssorter

  Vindruvssorter och de typer av vin som kan produceras av dem. Specifikationer under jäsning och behandling av juicen under processen.

 • Vinjäsning

  Vinjäsning, som omfattar de olika steg som ska följas, tidpunkterna i processen och produktens parametrar.

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Jäsning av drycker

  Jäsningsprocesser i samband med omvandling av socker till alkohol, gaser och syror. 

Färdigheter

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Sköta maskiner för vintillverkning

  Sköta maskiner, apparater och specialutrustning för produktion och framställning av vin. Utföra underhåll och vidta förebyggande åtgärder för att se till att maskinerna är funktionsdugliga.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • övervaka vintillverkningsprocesser

  Ha den expertis som krävs för att utöva tillsyn av hela vinproduktionsprocessen utifrån bred kunskap och lång erfarenhet. Denna övergripande synvinkel gör det möjligt för personen att fatta beslut och vägleda de anställda mot att uppnå ett utmärkt vin.

 • Sterilisera jäsningskar

  Sterilisera arbetsplatser och utrustning med hjälp av slangar, skrapor, borstar eller kemiska lösningar.

 • Förbereda behållare för jäsning av drycker

  Förbereda behållare för jäsning av drycker beroende på typen av dryck som ska produceras. Detta omfattar de egenskaper som olika typer av behållare kan ge slutprodukten.

 • övervaka jäsning

  Övervaka och kontrollera jäsningen. Övervaka saftens utfällning och råvarornas jäsning. Kontrollera jäsningsprocessens förlopp och att den uppfyller specifikationerna. Mäta, testa och tolka jäsningsprocessen och kvalitetsdata enligt specifikationerna.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Lagra alkoholhaltiga drycker på fat

  Följa lämpliga rutiner för placering av vissa alkoholhaltiga drycker (t.ex. vin, spritdrycker, vermouth) i fat och lagra dem under föreskriven tid. Använda olika tekniker för att ge dem vissa egenskaper.

 • Utföra omdragning av vin

  Omdra vin genom att med hävert bortleda vinet från avlagringar i botten av kärl såsom damejeanner. Sköta maskineri som behövs för att genomföra omdragningsprocessen.

Source: Sisyphus ODB