Yrke ansvarig för jäsningslokal

Ansvariga för jäsningslokal sköter fermenteringstankar och lagringstankar. De styr fermenteringsprocessen av vört som har inokulerats med jäst. De sköter utrustning för nedkylning av vört och tillsättning av jäst för ölproduktion. För detta ändamål styr de kylningsflödet genom nedkylningsspolar som reglerar temperaturen på varm vört i tankarna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Moderna bryggningssystem

  De mest uppdaterade systemen och bästa tillgängliga tekniken inom bryggerisektorn.

 • Metoder för livsmedels- och dryckestillverkning

  Råvaror och produktionsprocesser för att färdigställa livsmedel. Vikten av kvalitetskontroll och andra metoder för livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Ingredienser för öltillverkning

  Grundläggande ingredienser i öl, inklusive vatten, en stärkelsekälla såsom kornmalt, öljäst för jäsning och arom såsom humle.

Färdigheter

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Sterilisera jäsningskar

  Sterilisera arbetsplatser och utrustning med hjälp av slangar, skrapor, borstar eller kemiska lösningar.

 • Avlägsna alkohol ur drycker

  Sköta lämplig utrustning för att avlägsna alkohol ur alkoholhaltiga drycker som öl och vin.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • övervaka drift av rengöringsmaskiner

  Övervaka driften av rengöringsutrustning; stoppa maskiner eller omedelbart meddela chefer om incidenter eller funktionsfel skulle inträffa.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Mäta pH-värde

  Mäta pH-värde som visar surhet eller alkalinitet.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Minska resursslöseri

  Utvärdera och identifiera möjligheter att använda resurserna mer effektivt och kontinuerligt sträva efter att minska slöseriet med försörjningstjänster.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Förbereda behållare för jäsning av drycker

  Förbereda behållare för jäsning av drycker beroende på typen av dryck som ska produceras. Detta omfattar de egenskaper som olika typer av behållare kan ge slutprodukten.

Source: Sisyphus ODB