Yrke ansvarig för kaffekvarn

Ansvariga för kaffekvarn hanterar kvarnar som mal kaffe till en angiven finhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Malningsmaskiner

  Malning och kvarnar och deras drift i teori och praktik.

 • Kaffemalningsgrader

  De vedertagna graderna är grovmalen, mellanmalen, mellan-/finmalen, finmalen, superfinmalen och turkisk malning. Inställning av maskiner för att uppnå produktspecifikationerna. 

Färdigheter

 • Kontrollera tillverkningsparametrar

  Kontrollera tillverkningsparametrar för att hålla de tekniska processerna under kontroll.

 • Tåla starka lukter

  Tåla starkt lukter från varor som bearbetas vid tillverkningen av varor.

 • Använda maskin för spannmålsrensning

  Starta automatisk rensningsmaskin som blåser såväl som siktar ut främmande partiklar, till exempel smuts, kvistar och stenar, från spannmålet och för det rena spannmålet via ett transportband till en förvaringscistern för vidare bearbetning.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Arbeta vid transportband vid livsmedelstillverkning

  Arbeta i roterande transportörsystem inom livsmedelsproduktion.

 • Välja rätt malning för olika kaffesorter

  Använda olika metoder för malning och beredning av kaffe.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Sköta kvarnar

  Använda en kvarn som mal korn såsom spannmål, kakaobönor eller kaffebönor för att framställa pulver eller pastor med varierande konsistens och kornstorlek.

Source: Sisyphus ODB