Yrke ansvarig för konservering av fisk

Ansvariga för konservering av fisk lägger fisk i saltlake samt kokar och förpackar fisk. De steriliserar konserveringslinjer för fisk och lägger fisk i tankar efter rensning och urtagning. De sköter spisar för uppvärmning av fisk och fyller burkar antingen manuellt eller mekaniskt med fisk, olivolja eller andra produkter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

 • Produktionslinje för tillverkning av livsmedelskonserver

  Steg i konserveringsprocessen från tvättning, beredning och vägning av livsmedel, tvättning och beredning av konservburkar, fyllning av konservburkar och andra processteg för att framställa en slutprodukt.

 • Bevaring av livsmedel

  Försämringsfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tillsatser, luftfuktighet, pH, vattenaktivitet, o.s.v., inklusive förpackning) och metoder för livsmedelsbearbetning för att bevara livsmedlen.

Färdigheter

 • Avlägsna delar av fisk

  Avlägsna inälvor, huvuden och stjärtar vid fisk- och skaldjursproduktion.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Tillämpa konserveringsmetoder

  Tillämpa vanliga metoder för att bevara egenskaperna hos livsmedel, och ta hänsyn till deras utseende, lukt och smak.

 • Tåla starka lukter

  Tåla starkt lukter från varor som bearbetas vid tillverkningen av varor.

 • Underhålla skärutrustning

  Utföra underhåll på skärmaskiner (knivar, skärare och andra delar).

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Använda verktyg för att skära livsmedel

  Skära, skala och skiva produkter med hjälp av knivar, skal- eller skärverktyg eller utrustning i enlighet med riktlinjer.

 • Tvätta rensad fisk

  Tvätta rensad fisk i kallt vatten, skölja, borsta den i en maskin eller använda en kombination av dessa tekniker.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Paketera fisk

  Förpacka fisk i angivna behållare och utrymmen efter beredning och putsning av fisken. Preparera fisken som ska transporteras och behandlas ytterligare i distributionskedjan.

 • Kyla livsmedelsprodukter

  Utföra kylnings- och frysningsprocesser för livsmedel som frukt och grönsaker, fisk, kött och cateringmat. Bereda livsmedel för längre lagringsperioder eller halvfabrikat. Garantera säkerhet och näringsinnehåll för frysta varor och bevara produkter i enlighet med angivna temperaturer.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Inspektera råvaror för tillverkning av köttprodukter

  Granska de råvaror som behövs i produktionsprocessen, bedöma deras kvalitet och upptäcka dolda fel. Kontrollera råvarornas ursprung utifrån de dokument, stämplar och märken som används inom branschen.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Sköta konserveringsmaskin

  Sköta el- eller batteridriven konserveringsmaskin för konservering av olika typer av livsmedel.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Förvara fiskprodukter

  Ordna och klassificera fiskprodukter för korrekt förvaring. Upprätthålla lämpliga förhållanden för bevarande av fiskprodukter.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

Source: Sisyphus ODB