Yrke ansvarig för konvertering av stärkelse

Ansvariga för konvertering av stärkelse styr konverterare som omvandlar stärkelse till glukos eller majssirap. Efter bearbetning testar de produkterna för att kontrollera renheten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Stärkelseutvinning från majs

  Extraktion av stärkelse från majskorn. Raffinering varvid extraherad majsstärkelse behandlas för att skapa ett solitt socker eller för att göra ett annat populärt sötningsmedel som kallas majssirap.

 • Enzymbearbetning

  Enzymbearbetningsmetoder som används vid livsmedelsproduktion samt i andra biotekniska industriprocesser.

 • Stärkelsetillverkningsprocesser

  Alla steg i stärkelsetillverkningsprocesser, från tvätt, kvarnar, separatorer, tvättskärmar och centrifugala separatorer till den färdiga stärkelsen.

 • Principer för livsmedelssäkerhet

  Vetenskapliga principer för livsmedelssäkerhet, vilka omfattar beredning, hantering och förvaring av livsmedel, för att minimera risken för livsmedelsburna sjukdomar och andra hälsorisker.

 • Stärkelsesorter

  Stärkelse, inklusive syrainnehållande, oxiderad, katjonisk, succinat och fosfatstärkelse.

Färdigheter

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Sköta maskiner för utvinning av majsstärkelse

  Sköta maskiner för utvinning av majsstärkelse enligt lämpligt förfarande samt samla in utvunna element och glukos från processen.

 • Säkra gods enligt arbetsorder

  Fästa band runt staplar av produkter före transport eller förvaring.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Tillsätta kemikalier vid stärkelseproduktion

  Tillsätta olika kemikalier vid produktion av stärkelse för att framställa olika typer av stärkelse som passar för olika ändamål.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Hantera stärkelseblandningar

  Använda utrustning för att framställa dextrin, med eller utan syra eller baskatalysator.

 • Filtrera bort vatten ur stärkelseblandningar

  Använda filter för att rengöra och filtrera bort vatten ur stärkelseblandningar för att förbereda blandningen för vidare bearbetning till stärkelse och dextrin, sötningsmedel och etanol.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Mäta pH-värde

  Mäta pH-värde som visar surhet eller alkalinitet.

 • Stabilisera pH-värdet hos stärkelse

  Stabilisera pH-värdet hos stärkelse genom utföra pH-tester och tillsätta lämpliga kemikalier i tillräckliga mängder.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

Source: Sisyphus ODB