Yrke ansvarig för kundupplevelse

Ansvariga för kundupplevelse övervakar kundupplevelser genom att skapa, utvärdera och förbättra kundinteraktionsorganisationer inom hotell- och restaurangbranschen, rekreations- eller underhållningsbranschen. De utarbetar handlingsplaner för att optimera alla aspekter av kundupplevelse. De strävar efter att säkerställa kundernas tillfredsställelse och öka företagens vinster.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Lägga fram förbättringsstrategier

  Identifiera bakomliggande orsaker till problem och lägga fram förslag till effektiva och långsiktiga lösningar.

 • övervaka kundbeteende

  Övervaka, identifiera och observera hur kundens behov och intressen utvecklas.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Säkerställa datasäkerhet

  Utforma och genomföra affärsprocesser och tekniska lösningar för att garantera data- och informationssäkerhet i enlighet med rättsliga krav, även med hänsyn till allmänhetens förväntningar och politiska frågor om personlig integritet.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Utforma kundupplevelser

  Skapa kundupplevelser för att maximera kundernas nöjdhet och lönsamheten.

 • Ansvara för kundupplevelse

  Följa, skapa och övervaka kundens upplevelse och uppfattning av varumärke och service. Se till att kunderna har en behaglig kundupplevelse, behandla kunderna på ett vänligt och hövligt sätt.

 • övervaka arbete för särskilda evenemang

  Utöva tillsyn över verksamheten vid särskilda evenemang med beaktande av särskilda mål, schema, tidsplan, dagordning, kulturella begränsningar, regler och lagstiftning på kontot.

 • Analysera affärsmål

  Studera data i enlighet med affärsstrategier och mål och göra strategiska planer både på kort och lång sikt.

 • Förbättra affärsprocesser

  Optimera en organisations serie av insatser för att uppnå effektivitet. Analysera och anpassa befintliga affärstransaktioner för att fastställa och uppnå nya mål.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Utveckla tillgänglighetsstrategier

  Utforma strategier åt ett företag för att möjliggöra optimal tillgänglighet för alla kunder.

 • Identifiera svagheter vid kundkontakt

  Fastställa ineffektivitet, felaktigheter eller inkonsekvenser beträffande hur kunder uppfattar ditt varumärke, din tjänst eller din produkt.

 • Analysera uppgifter om kunder

  Studera uppgifter om kunder, besökare eller gäster. Samla in, bearbeta och analysera uppgifter om deras egenskaper, behov och köpbeteenden.

 • Uppdatera kundregister

  Föra och lagra strukturerade dataregister över kunder i enlighet med dataskydds- och integritetslagstiftningen.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Utvärdera kundfeedback

  Utvärdera kundfeedback för att ta reda på om kunderna är nöjda eller missnöjda med produkten eller tjänsten.

Source: Sisyphus ODB