Yrke ansvarig för läskedryckstillverkning

Ansvariga för läskedryckstillverkning producerar alkoholfria smaksatta vattendrycker genom tillsättning av diverse ingredienser i vatten. De hanterar och tillsätter ingredienser såsom socker, fruktjuicer, grönsakssafter, sirap från frukter eller örter, naturliga aromer, syntetiska sötningsmedel, färgämnen, konserveringsmedel, surhetsreglerande medel, vitaminer, mineraler och koldioxid. De hanterar produktmängder beroende på aktuell produkt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Hantera frukt och grönsaker

  Hantera frukt och grönsaker avser alla typer av metoder och tekniker som används för att framställa livsmedel med frukt och grönsaker som råvaror.

 • Hantera kemikalier för automatisk rengöring

  Hantera lämpliga mängder och typer av rengöringskemikalier (CIP) som behövs för framställning av livsmedel och drycker.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa pastöriseringsprocesser

  Följa och tillämpa förfaranden för att pastörisera livsmedel och drycker. Känna igen egenskaperna hos produkterna som ska pastöriseras och anpassa förfarandena i enlighet med detta.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Pressa juicer

  Erhålla juice från frukt eller grönsaker, antingen manuellt eller med hjälp av utrustning.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

Source: Sisyphus ODB