Yrke ansvarig för vinodling

Ansvariga för vinodlingar övervakar arbetet på vinodlingar och organiserar allt arbete på vinodlingen för produktion av högkvalitativa vindruvor med hänsyn till miljön. De ansvarar för den tekniska förvaltningen av vinodlingar, vingårdar och säsongsarbetare. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Skördemetoder för grödor

  De olika metoder, tider och den utrustning som används vid skörd av olika grödor och växter.

 • Principer för gödning

  Undersökning av växt- och markstruktur samt klimat- och miljöfrågor inom agronomisk produktion.

 • Vindruvssorter

  Vindruvssorter och de typer av vin som kan produceras av dem. Specifikationer under jäsning och behandling av juicen under processen.

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

Färdigheter

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Skörda vindruvor

  Skörda vindruvor.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Köra jordbruksmaskiner

  Köra traktorer, gaffeltruckar och andra fordon för att transportera grödor. Förflytta utrustning i fält och runt byggnader genom att göra lämpliga justeringar och manövrer.

 • Leda dagligt arbete

  Planera det dagliga arbetet och fördela uppgifter likvärdigt mellan arbetare och andra anställda under skördeprocessen i enlighet med planer som utarbetats av överordnade samt förklara arbetet som ska utföras och ge arbetarna vägledning i deras uppgifter. Övervaka arbetets förlopp och lösa eventuella problem. Förbereda utrustning samt se till att verktyg finns att tillgå och att de fungerar som de ska.

 • Sköta bekämpning av skadegörare och ogräs

  Sköta bekämpning av skadegörare och ogräs manuellt eller med maskin och använda biologiska eller kemiska produkter.

 • Underhålla vingårdsmaskiner

  Underhålla maskiner och utrustning för vingårdar, identifiera problem och utföra grundläggande reparationer.

 • Bedöma vingårdens kvalitet

  Hjälpa till vid bedömning av vingårdar och druvsorter. Övervaka mottagande och utvärdering av vindruvor i enlighet med kvalitetsparametrar och specifikationer.

 • Upprätthålla växthälsa

  Hantera och främja den övergripande växthälsan. Tillämpa metoder för hållbar trädgårdsskötsel och integrerad skadedjurshantering i både utomhus- och inomhusträdgårdar.

 • Upprätthålla markens växtnäring

  Hantera och stödja markens övergripande växtnäring. Utföra metoder för hållbar trädgårdsskötsel och integrerat växtskydd i trädgårdar både utomhus och inomhus.

 • Utveckla druvodlingstekniker

  Utveckla odlingstekniker för vindruvor för att förbättra vinets kvalitet och lönsamhet. Arbeta med design av spaljéer, krontak och frukthantering, växtfysiologi, tillväxtreglerande medel, vinrankans bärförmåga och bestämning av skördebelastning.

 • Bedöma problem i en vingård

  Identifiera och bedöma problem i en vingård. Rekommendera effektiva, snabba och ekonomiska lösningar för att leverera frukt av hög kvalitet.

 • Kontrollera vindruvor

  Övervakning av druvornas tillväxt för att säkerställa deras kvalitet. Fastställa rätt tidpunkt för skörden. Prova druvorna för att säkerställa fruktens kvalitet.

 • Planera arbetet för team och enskilda

  Planera arbetet för team och enskilda Bedöma arbetet av team och enskilda. Ge återkoppling till team och enskilda om det utförda arbetet. Stödja och handleda individer och grupper. Utarbeta arbetsinstruktioner för nya uppgifter.

 • Plantera vingårdar

  Plantera vingårdar genom att utföra planteringsförberedande uppgifter, plantera vinstockar och montera spaljéer.

Source: Sisyphus ODB