Yrke antagningssamordnare

Antagningssamordnare hanterar elevers och studenters ansökningar och antagning till en (privat) skola, en högskola eller ett universitet. De bedömer eventuella elevers eller studenters kvalifikationer och godkänner sedan eller avslår deras ansökan på grundval av de föreskrifter och önskemål som har fastställs av styrelsen och skolledningen. De hjälper även de godkända eleverna eller studenterna att registrera sig för det valda programmet och de valda kurserna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

Färdigheter

 • Informera om skolans tjänster

  Presentera information om utbildnings- och stödtjänster vid en skola eller ett universitet för elever och deras föräldrar, t.ex. gällande yrkesvägledning eller kurser som erbjuds.

 • Hjälpa studenter med inskrivning

  Hjälpa antagna studenter med inskrivning till ett visst program. Utarbeta juridiska dokument och stödja studenterna under tiden de anpassar sig.

 • Ansvara för elevantagning

  Bedöma studenternas ansökningar och hantera korrespondens med dem om deras antagande eller avslag i enlighet med de föreskrifter som gäller för skolan, universitetet eller utbildningsinstitutionen i fråga. Detta omfattar även inhämtande av utbildningsinformation, t.ex. personliga register, om studenten. Hantera dokumentationen om antagna studenter.

 • Tillhandahålla stöd till skolledningen

  Stödja förvaltningen av en utbildningsanstalt genom att direkt bistå i förvaltningsarbetet eller genom att tillhandahålla information och vägledning från ert sakområde i syfte att förenkla förvaltningsuppgifterna.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Fastställa utbildningsbehov

  Kartlägga behoven hos studenter, organisationer och företag avseende tillhandahållande av utbildning för att stödja utvecklingen av kursplaner och utbildningspolicyer.

 • Informera om utbildningsfinansiering

  Ge information till föräldrar och studenter om terminsavgifter, studielån och finansiella stödtjänster.

Source: Sisyphus ODB