Yrke antikvarie

Antikvarier organiserar och värderar konstverk, byggnader, böcker och möbler. De arbetar inom diverse områden, till exempel skapande och etablering av nya konstsamlingar, bevarande av kulturarvsbyggnader genom tillämpning av restaureringstekniker samt bevarande av skönlitterära verk, filmer och värdefulla föremål.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Museidatabaser

  Verktyg och processer vid arbete med museidatabaser.

Färdigheter

 • Ge råd om konservering

  Utarbeta riktlinjer för vård, bevarande och underhåll av objektet samt erbjuda professionell rådgivning om eventuellt renoveringsarbete som ska utföras.

 • Upprätta en konserveringsplan för en samling

  Upprätta en övergripande, särskilt översiktlig konserveringsplan för samlingen.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Använda IKT-resurser för att lösa arbetsrelaterade uppgifter

  Kunna välja ut och använda IKT-resurser för att lösa relaterade uppgifter.

 • Bedöma restaureringsbehov

  Bedöma och förteckna behoven av restaurering/reparation i förhållande till nuvarande användning och planerad framtida användning.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Se till att utställningsmiljön är säker

  Se till att utställningsmiljön är säker och att föremål skyddas av lämpliga säkerhetsanordningar.

 • Diagnostisera konserveringsproblem

  Bedöma arten av det föremål som ska konserveras eller återställas och undersöka orsakerna till eventuell försämring.

 • Hantera utmanande krav

  Upprätthålla en positiv inställning till nya och utmanande krav, såsom interaktion med konstnärer och hantering av konstartefakter. Arbeta under press, såsom att hantera ändringar av tidplanerna och de finansiella begränsningarna i sista minuten.

 • Bedöma föremåls skick

  Arbeta tillsammans med insamlingsledare eller konservator för att bedöma och dokumentera ett museiföremåls tillstånd för ett lån eller en utställning.

 • Strukturera information

  Organisera information med hjälp av systematiska metoder såsom mentala modeller och i enlighet med givna standarder för att underlätta bearbetning och förståelse av användarinformation med avseende på de specifika kraven och egenskaperna hos de utgående medierna.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

Source: Sisyphus ODB