Yrke arbetsledare, finmekanik

Arbetsledare (finmekanik) övervakar, utbildar och leder arbetstagare som monterar ihop sammansatta delar av mindre maskiner, till exempel mät- eller kontrollmekanismer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mikromekanik

  Utformningen och produktionen av mikromekanismer. Mikromekanismer kombinerar mekaniska och elektriska komponenter i en enda enhet som är mindre än 1 mm i diameter.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Finmekanik

  Precisions- eller finmekanik är en underdisciplin inom ingenjörsvetenskap inriktad på utformning och konstruktion av små precisionsverktyg.

Färdigheter

 • Säkerställa att den färdiga produkten uppfyller alla krav

  Säkerställa att färdiga produkter uppfyller eller överträffar företagets specifikationer.

 • Rapportera om produktionsresultat

  Rapportera om produktionen till hierarkin. Ange en specificerad uppsättning parametrar, till exempel mängd som produceras och tidpunkt, och eventuella problem eller oväntade händelser.

 • Samordna kommunikation inom ett arbetslag

  Samla in kontaktuppgifter för alla gruppmedlemmar och besluta om kommunikationssätt.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • övervaka produktionskrav

  Övervaka produktionsprocesserna och förbereda alla resurser som krävs för att upprätthålla ett effektivt och kontinuerligt produktionsflöde.

 • Meddela kolleger om problem

  Meddela och ge återkoppling till seniora kolleger i händelse av problem eller avvikelser.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Analysera behov av tekniska resurser

  Fastställa och upprätta en förteckning över de resurser och den utrustning som krävs på grundval av de tekniska kraven för produktionen.

 • övervaka monteringsverksamhet

  Ge tekniska anvisningar till monteringsarbetare och kontrollera deras framsteg för att säkerställa att kvalitetsnormerna följs, och kontrollera att de mål som anges i produktionsplanen uppfylls.

Source: Sisyphus ODB