Yrke arbetsledare, gruvdrift

Arbetsledare inom gruvdrift samordnar och utövar tillsyn över aktiviteter i samband med gruvdrift och bergbrytning i underjordiska gruvor och dagbrott samt stenbrott. De övervakar arbetare, scheman, processer och organisation i gruvor och dagbrott.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

Färdigheter

 • Hantera gruvfältsdata

  Fånga, registrera och validera rumsliga data för brottet.

 • övervaka planering av gruvdrift

  Leda, kontrollera och granska gruvplanering och övervaka personal och verksamhet.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Utvärdera gruvutvecklingsprojekt

  Utvärdera metoder och förfaranden för gruvdrift, inbegripet avfallshantering, övergripande verksamhetsplaner, produktionstidsramar och finansierade utgifter.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Informera om gruvutrustning

  Kommunicera på ett öppet och effektivt sätt med gruvledningen och maskinoperatörer. Vidarebefordra all relevant information, t.ex. gällande driftavbrott och utrustningens effektivitet och produktivitet.

 • Inspektera säkerheten i gruvor

  Inspektera gruvområden för att säkerställa säkra arbetsförhållanden och säker utrustning.

 • övervaka gruvbyggen

  Förbereda och övervaka gruvverksamhet, t.ex. schakt- och tunnelbyggen.

 • Använda programvara för gruvdriftsplanering

  Använda specialiserad programvara för att planera, utforma och skapa modeller för gruvdrift.

Source: Sisyphus ODB