Yrke arbetsledare, gruvdrift

Arbetsledare inom gruvdrift samordnar och utövar tillsyn över aktiviteter i samband med gruvdrift och bergbrytning i underjordiska gruvor och dagbrott samt stenbrott. De övervakar arbetare, scheman, processer och organisation i gruvor och dagbrott.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

Färdigheter

 • Hantera gruvfältsdata

  Fånga, registrera och validera rumsliga data för brottet.

 • övervaka planering av gruvdrift

  Leda, kontrollera och granska gruvplanering och övervaka personal och verksamhet.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Utvärdera gruvutvecklingsprojekt

  Utvärdera metoder och förfaranden för gruvdrift, inbegripet avfallshantering, övergripande verksamhetsplaner, produktionstidsramar och finansierade utgifter.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Informera om gruvutrustning

  Kommunicera på ett öppet och effektivt sätt med gruvledningen och maskinoperatörer. Vidarebefordra all relevant information, t.ex. gällande driftavbrott och utrustningens effektivitet och produktivitet.

 • Inspektera säkerheten i gruvor

  Inspektera gruvområden för att säkerställa säkra arbetsförhållanden och säker utrustning.

 • övervaka gruvbyggen

  Förbereda och övervaka gruvverksamhet, t.ex. schakt- och tunnelbyggen.

 • Använda programvara för gruvdriftsplanering

  Använda specialiserad programvara för att planera, utforma och skapa modeller för gruvdrift.

Source: Sisyphus ODB