Yrke arbetsledare, stålkonstruktion

Arbetsledare (stålkonstruktion) övervakar stålkonstruktionsarbeten. De tilldelar uppgifter och fattar snabba beslut för att lösa problem.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sammanfogningstekniker för metall

  Olika tekniker som används för sammanfogning och montering av fabricerade metallstycken.

 • Nittyper

  De olika typer av nitar som används vid tillverkning, som t.ex. nitar med kullrig skalle, blindnitar, drivnitar, halvihåliga nitar, Oscar-nit, inbäddade nitar och annat.

 • Metallers värmeledningsförmåga

  Metallers värmeledande egenskaper.

 • Sågbladstyper

  Typer av skärblad som används för sågning, till exempel bandsågblad, kapsågblad, cirkelsågblad m.fl., tillverkade av verktygsstål, karbid, diamant eller annat material.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

Färdigheter

 • Hantera inkommande byggmaterial

  Ta emot inkommande byggmaterial, hantera transaktionen och föra in materialet i de interna administrationssystem som används.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Upptäcka defekter i metall

  Observera och identifiera olika typer av brister i metallarbetsstycken eller färdiga produkter. Identifiera det bästa sättet att åtgärda problemet, som kan ha orsakats av korrosion, rost, frakturer, läckor och andra tecken på slitage.

 • Kontrollera efterlevnad av tidsfrister för byggprojekt

  Planera, schemalägg och övervaka byggprocesserna för att säkerställa att projektet slutförs inom den fastställda tidsfristen.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Tolka 2D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som inbegriper representationer i två dimensioner.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Vägleda kranförare

  Vägleda en kranförare i drift av kranen. Hålla kontakt med operatören visuellt, muntligt eller med hjälp av kommunikationsutrustning för att se till att kranförningen utförs på ett säkert och effektivt sätt.

 • Tolka 3D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som innefattar tredimensionella illustrationer.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Guida förare av tunga byggfordon

  Vägleda en kollega vid körning av tung anläggningsutrustning. Följa användningen nära och förstå när det krävs återkoppling. Använda kommunikationstekniker som röst, kommunikationsradio, överenskomna gester och visselpipor för att förmedla lämplig information till operatören.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Känna igen tecken på korrosion

  Känna igen de tecken på metall som visar oxidationsreaktioner med miljön och som leder till rostbildning, gropar i koppar, spänningskorrosion etc. och bedöma hur snabbt korrosionsbildningen sker.

Source: Sisyphus ODB