Yrke arbetsledare, takarbete

Arbetsledare (takarbete) övervakar takarbeten på byggnader. De tilldelar uppgifter och fattar snabba beslut för att lösa problem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Byggnaders energiprestanda

  Faktorer som bidrar till lägre energiförbrukning i byggnader. Bygg- och renoveringsteknik som används för att uppnå detta. Lagstiftning och förfaranden för byggnaders energiprestanda.

 • Takläggningsmetoder

  Teknik som används för att skapa övre delen av en byggnad med hjälp av särskilda material, till exempel keramiska plattor, träplattor, skiffer, metall och betong av växtstjälkar.

 • Byggbestämmelser

  De riktlinjer som fastställer minimistandarder för byggnader och andra konstruktioner i syfte att skydda människors hälsa och säkerhet.

Färdigheter

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Hantera inkommande byggmaterial

  Ta emot inkommande byggmaterial, hantera transaktionen och föra in materialet i de interna administrationssystem som används.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Kontrollera yttertak

  Inspektera skicket på ett befintligt tak. Kontrollera skicket på bärande strukturer, takbeklädnader, isolering och tillgänglighet. Ta hänsyn till takets avsedda ändamål, inbegripet eventuella tillbehör som behöver monteras.

 • Kontrollera efterlevnad av tidsfrister för byggprojekt

  Planera, schemalägg och övervaka byggprocesserna för att säkerställa att projektet slutförs inom den fastställda tidsfristen.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Känna igen tecken på röta i trä

  Kontrollera om ett träelement visar tecken på röta. Fonetiskt inspektera virket genom att testa vilket ljud det avger vid stötar. Kontrollera om det finns visuella tecken på röta.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Beställa byggmaterial

  Beställa material som behövs till ett byggprojekt och se till att köpa det bäst lämpade materialet till ett fördelaktigt pris.

 • Ge råd om byggmaterial

  Ge råd om och testa diverse byggmaterial.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Tolka 3D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som innefattar tredimensionella illustrationer.

 • Besvara anbudsförfrågningar

  Ta fram priser och dokument för de produkter som kunder kan köpa.

 • Tolka 2D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som inbegriper representationer i två dimensioner.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

Source: Sisyphus ODB