Yrke arbetsledare, tillverkning lädervaror

Arbetsledare inom tillverkning av lädervaror övervakar och samordnar den dagliga produktionen på fabriker för tillverkning av lädervaror. De övervakar såväl kvalitetskontroll som personal vid tillverkning av lädervaror. Arbetet inkluderar även organisering av arbetsflödet och hantering av produktionsplanen och kostnader.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Manuell tillskärning av läder

  Tillskärningsregler, varians av lädrets egenskaper på dess yta och töjningsriktningar för skodonsbitarna.

 • Komponenter i läderartiklar

  Olika förfaranden och metoder inom bearbetning av lädermaterial och läderartiklar såsom tillverkningsmöjligheter och egenskaper.  

 • Material för läderartiklar

  Diverse material som används vid tillverkning av lädervaror: läder, läderimitationer (syntetiska eller konstgjorda material), textil osv.; särskiljande av olika material utifrån deras egenskaper, fördelar och begränsningar.

 • Kvalitet på läderartiklar

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste bristerna i läder, snabbtestförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester samt lämplig utrustning för kvalitetskontroll. 

 • Tillverkningsprocesser för läderartiklar

  Processer, tekniker och maskiner som används vid tillverkning av läderartiklar.  

Färdigheter

 • Planera tillverkning av läderartiklar

  Utforma tillverkningsprocessen för varje modell av läderartiklar. Planera stegen i tillverkningen och driften av produktionen. Planera användningen av material och läderkomponenter. Välja maskiner och utrustning. Planera personalstyrkan. Beräkna direkta och indirekta kostnader i samband med tillverkning. Planera underhåll av maskiner och utrustning.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Tillämpa kvalitetskontrolltekniker på skor och läderartiklar

  Tillämpa kvalitetskontroll på skodon och lädervaror. Analysera material, komponent eller modell med hjälp av relevanta kvalitetskriterier. Jämföra materialet och de andra komponenter som erhållits från leverantörerna, eller som används i slutprodukten, enligt standarder. Använda visuell observation och rapportera resultaten. Kontrollera lädertillgången i lagret. Lämna in komponenter för laboratorietestning när det behövs. Fastställa korrigerande åtgärder när det behövs.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Köpa in råmaterial

  Hantera logistiken för inköp av råmaterial till ett garveri i syfte att säkerställa effektiv verksamhet och uppfylla kundernas krav.

 • Hantera kvalitetssystem för skor

  Hantera företagets kvalitetssystem. Skapa eller utarbeta kvalitetshandboken. Uppfylla de fastställda krav och mål som ingår i kvalitetspolitiken. Främja intern och extern kommunikation, inklusive uppföljning av kundnöjdhet. Fastställa och kontrollera genomförandet av korrigerande och förebyggande åtgärder. Främja kontinuerlig förbättring av kvalitetssystemet och kvalitetshandboken.

 • Leda tillverkning av skor eller läderartiklar

  Planera tillverkning av skor eller lädervaror i enlighet med företagets mål, tidsfrister och tillgängliga resurser. Fördela, samordna och kontrollera alla aktiviteter och olika tillverkningsfaser med hjälp av uppgifter från tekniska datablad samt organisation och metoder. Sträva efter att optimera kvaliteten, produktiviteten och säkerheten. Samarbeta med alla relaterade avdelningar. Rapportera om produktion, kvalitet och produktivitetsavvikelser samt föreslå korrigerande åtgärder.

 • Följa arbetsinstruktioner

  Förstå, tolka och korrekt tillämpa arbetsinstruktioner som rör olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

 • övervaka verksamhet inom läderbranschen

  Driftsövervakning avser insamling av viktig systeminformation om produktionen av lädervaror med periodiska intervall eller i slutet av vissa särskilda faser av läderprocessen. Denna information ger en grund för att observera, spåra och registrera maskin- och systemdriften. Aktiviteten tillhandahåller också de kritiska uppgifterna för att kontrollera att processen utförs korrekt och för att övervaka kvalitet och genomströmning i förhållande till produkt- och produktionskrav.

 • Beräkna produktivitet för tillverkning av skor och läderartiklar

  Analysera produktionskapaciteten för skor och lädervaror samt samla in information om mänskliga och tekniska resurser. Följa produktionsprocessen och anpassa arbetsmetoderna och arbetstider i enlighet med den tekniska beskrivningen för modellen, mänskliga resurser och utrustning. Optimera produktionslinjerna och öka produktiviteten.

 • Beräkna arbetstid för produktion av skor och läderartiklar

  Beräkna och fastställa arbetstid för tillverkning av skodon och lädervaror med hjälp av olika metoder och tekniker. Kontrollera produktionens punktlighet i relation till uppskattningar.

 • Tillämpa metoder för tillverkning av skor och läderartiklar

  Ta fram tekniska specifikationer såsom ritningar, kort och blad för leden i tillverkningen av skodon och lädervaror. Analysera teknikbladen och fastställa arbetsmetoderna. Förteckna driftsekvenser och fördela arbetet för tillverkning av varje modell.

 • Utveckla tillverkningsmetoder

  Beskriva i detalj den verksamhet som krävs för korrekt drift och hantering av processer (mängden av kemiska produkter, planering av tid och bearbetning, övervakning). 

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Hantera verksamhetens miljöpåverkan

  Hantera samverkan med och påverkan på miljön från företagens sida. Identifiera och bedöma miljöpåverkan från produktionsprocessen och tillhörande tjänster och reglera en minskning av effekterna på miljön och på människor. Utarbeta handlingsplaner och övervaka eventuella framstegsindikatorer.

 • Planera logistik för leverantörskedjan för skor och läderartiklar

  Planera, organisera och övervaka aktiviteter inom logistik och leveranskedjor utifrån sko- eller lädervaruföretagets huvudmål i fråga om kvalitet, kostnad, leverans och flexibilitet.

Source: Sisyphus ODB