Yrke arbetsledare, tillverkning plast- och gummiprodukter

Arbetsledare (tillverkning av plast- och gummiprodukter) leder och samordnar aktiviteter av personal som arbetar med tillverkning av plast- eller gummiprodukter i syfte att säkra effektiv, säker och kostnadseffektiv produktion. De ansvarar för installation av nya produktionslinjer och för tillhandahållande av utbildning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kompositmaterial

  Egenskaperna hos olika material som utvecklats i ett laboratorium, deras användningsområden per produkttyp och hur de kan skapas.

Färdigheter

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • övervaka förhållanden i tillverkningsprocesser

  Kontrollera att de allmänna villkoren i den lokal där processen kommer att äga rum, t.ex. temperatur eller luftfuktighet, uppfyller kraven och vid behov justera dem.

 • Schemalägga produktion

  Planera produktionen med siktet på maximal lönsamhet samtidigt som företagets nyckeltal bibehålls i fråga om kostnader, kvalitet, service och innovation.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • övervaka anläggningens produktion

  Övervaka införandet och effektiviteten när det gäller processerna på anläggningen för att säkerställa maximala produktionsnivåer.

 • Kontrollera temperatur

  Mäta och justera temperaturen i ett visst utrymme eller hos ett föremål.

 • Säkerställa hälsa och säkerhet vid tillverkning

  Säkerställa personalens hälsa och säkerhet under tillverkningsprocessen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Planera resursfördelning

  Planera framtida behov av olika resurser, t.ex. tid, pengar och särskilda processresurser.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

Source: Sisyphus ODB