Yrke arbetsledare för städpersonal

Arbetsledare för städpersonal ansvarar för övervakning och samordning av daglig städning och lokalvård på hotell.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Införskaffa hotellprodukter

  Förvärva varor eller tjänster från en extern källa.

 • Bedöma renligheten på områden

  Utvärdera renheten i områden för att se till att de är rena och presentabla för kunderna.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Koordinera vid nyinredning på hotell

  Leda nyinredning av hotell genom att hålla sig à jour med trender inom inredning, tyger och textilier och genomföra nödvändiga förändringar för att uppfylla förändrade önskemål och förväntningar.

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Sköta budget för socialtjänstprogram

  Planera och förvalta budgeten för sociala tjänster, vilket omfattar program, utrustning och stödtjänster.

 • övervaka hushållningsarbete

  Övervaka den dagliga servicen och städningen av rum och offentliga utrymmen för att säkerställa kontinuerlig verksamhet.

 • Ansvara för städning

  Övervaka städarbete som utförs av anställda.

 • Ansvara för underhåll

  Övervaka underhållsarbetet, se till att personalen följer rutinerna och säkerställa rutinmässig och periodisk renovering och underhåll.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Ansvara för inspektioner av utrustning

  Övervaka formella eller officiella besiktningar och undersökningar för att regelbundet testa och besiktiga fastigheter och utrustning.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

Source: Sisyphus ODB