Yrke arbetsledare på mälteri

Arbetsledare på mälterier utövar tillsyn över maltproduktionsprocesserna på mälterier i deras helhet. De övervakar processerna för blötläggning, groning och torkning. De övervakar varje bearbetningsparameter i syfte att följa kundens specifikationer. De stödjer och leder anställda på mälterier och ser till att de arbetar på ett säkert och professionellt sätt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Mältning

  Maltprocessen består av att blötlägga spannmål, vanligtvis korn, och därefter stoppa ytterligare groning genom artificiell torkning.

 • Färger på rostad malt

  Bryggmaterial som ger olika smaker och kontrollerar ölets färg.

Färdigheter

 • Kontrollera gasugnar för maltrostning

  Tända och kontrollera gasugnar som upphettar malttorkugnar.

 • Säkerställa säkerheten i produktionslokaler

  Ta yttersta ansvar för säkerheten, kvaliteten och effektiviteten i produktionslokaler.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Rosta malt

  Rosta malt enligt lämpliga rutiner med hänsyn till rostningstiden för att erhålla en angiven färg eller hårdhet. Följa specifikationerna för torkning och rostning.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Mälta spannmål

  Få spannmålet att gro för att producera och bereda malt för torkning.

 • Hantera brandfarliga ämnen

  Hantera brandfarliga ämnen inom rostningsverksamhet och säkerställa att säkerhetsåtgärder finns införlivade.

 • Leda och övervaka arbetslaget

  Leda och observera arbetstagarnas beteende.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Minska resursslöseri

  Utvärdera och identifiera möjligheter att använda resurserna mer effektivt och kontinuerligt sträva efter att minska slöseriet med försörjningstjänster.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Använda maltinmatningssystem

  Använda system för inmatning av malt där maltet transporteras eller blåses in i en maltsilo eller fylltratt. Spannmålen släpps därefter från fylltratten till ett transportband. Från transportbandet överförs spannmålen till en vertikal hiss för matning av precisionskvarnen.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Uppmuntra team till kontinuerliga förbättringar

  Ge grupper kapacitet att identifiera möjligheter till kontinuerlig förbättring och att sedan driva processen för att förbättra resultaten.

 • Bedöma spannmålskvalitet inför bryggning

  Bedöma kornsorter, groningspotential, fukthalt, kvävehalt och granska kornstorlekar.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Registrera data om mältningsprocessen

  Registrera data om mältningsprocessen och dess variabler, som luft, vattentemperatur och fukthalt.

Source: Sisyphus ODB