Yrke arkeolog

Arkeologer forskar i och undersöker civilisationer och bebyggelser genom insamling och granskning av material. De analyserar och drar slutsatser om ett brett spektrum av frågor såsom hierarki, lingvistik, kultur och politik utifrån undersökning av föremål, byggnader, fossiler, lämningar och artefakter kvarlämnade av dessa folk. Arkeologer använder olika tvärvetenskapliga metoder såsom stratigrafi, typologi, 3D-analys, matematik och modellering.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Historia

  Vetenskap som studerar, analyserar och illustrerar händelser i det förflutna och deras samband med människor.

 • Vetenskaplig modellering

  Vetenskaplig verksamhet som består i att välja de relevanta aspekterna av en situation och som syftar till att representera fysiska processer, empiriska ändamål och fenomen för att möjliggöra bättre förståelse, visualisering eller kvantifiering, och för att möjliggöra simulering som visar hur detta specifika ämne skulle fungera under givna omständigheter.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Källkritik

  Metoder för klassificering av olika informationskällor i olika kategorier som historiska och icke-historiska eller primära och sekundära, samt utvärdering av källorna utifrån deras innehåll, väsentliga egenskaper, upphovspersoner osv.

 • Kulturhistoria

  Område som kombinerar historiska och antropologiska metoder för att registrera och studera tidigare sedvänjor, konst och metodologi, med beaktande av deras politiska, kulturella och sociala miljöer.

 • Utgrävningsmetoder

  De metoder för att avlägsna sten och jord som används på en utgrävningsplats och tillhörande risker.

 • Arkeologi

  Läran om insamling och undersökning av kvarlämnade kulturella föremål från mänsklig aktivitet i det förflutna.

Färdigheter

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Göra historisk research

  Använda vetenskapliga metoder för att forska inom historia och kultur.

 • Skriva vetenskapliga artiklar

  Presentera hypotesen, resultaten och slutsatserna av din vetenskapliga forskning inom ditt sakområde i en professionell publikation.

Source: Sisyphus ODB