Yrke arkitekt för e-lärande

Arkitekter för e-lärande fastställer mål och förfaranden för tillämpning av inlärningstekniker inom en organisation och skapandet av en infrastruktur som kommer att stödja dessa mål och förfaranden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lärandeplattform

  Plattform för att skapa, administrera, ordna, rapportera och tillhandahålla e-kurser eller e-utbildningsprogram.

 • Kognitiv psykologi

  Människans mentala processer som uppmärksamhetsförmåga, minne, språkanvändning, uppfattningsförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande.

 • Standarder för webbaserat e-lärande

  De standarder och specifikationer som används för webbaserat e-lärande, t.ex. referensmodellen för SCORM (Sharable Content Object Reference Model), som definierar kommunikation mellan innehåll på klientsidan och ett värdsystem som stöds av ett system för inlärningshantering.

 • E-lärande

  Strategier och didaktiska metoder för lärande där ett av de viktigaste inslagen är användningen av IKT-teknik.

 • Infrastruktur för e-lärandeprogramvara

  De egenskaper och specifikationer för infrastrukturen som krävs för att skapa en e-lärandemiljö som ger användarna möjlighet att lära sig mer.

 • Modeller för instruktionsdesign

  Riktlinjer eller strategier för utformning och utarbetande av instruktioner för att säkerställa att de studerande uppnår de avsedda resultaten med kursen.

 • Inlärningsteknik

  Tekniker och kanaler, även digitala, för att förbättra lärandet.

 • Genrer inom digitala spel

  Klassificering av videospel på basis av deras interaktion med spelmediet såsom rollspel, strategispel, äventyrsspel och spelhallsspel.

Färdigheter

 • Analysera en verksamhets IT-kontext

  Undersöka en organisations externa och interna miljö genom att kartlägga dess styrkor och svagheter för att skapa en bas för företagsstrategier och ytterligare planering.

 • Utveckla plan för e-lärande

  Skapa en strategisk plan för att maximera resultaten av utbildningstekniken både inom och utanför organisationen.

 • övervaka systemprestanda

  Mäta systemets tillförlitlighet och prestanda före, under och efter komponentinstallation och under drift och underhåll av systemet. Välja och använda verktyg och teknik för övervakning av prestanda, t.ex. särskild programvara.

 • Utforma informationssystem

  Planera arkitektur, sammansättning, komponenter, moduler, gränssnitt och data för integrerade informationssystem (maskinvara, programvara och nätverk) baserat på systemkrav och specifikationer.

 • Identifiera utbildningsbehov

  Analysera utbildningsproblem och fastställa utbildningsbehov för en eller flera organisationer för att tillhandahålla utbildning som är anpassad till deras tidigare kunskapsnivå, profil, budget och problem.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

Source: Sisyphus ODB