Yrke aromaterapeut

Aromaterapeuter använder eteriska oljor från växtbaserade produkter på hudytan och slemhinnor för att förbättra kunders välbefinnande. De behandlar diverse sjukdomar eller fysiska eller psykiska tillstånd under tillsyn och enligt order av en läkare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Akupunkturmetoder

  Tekniker och metoder som används för att normalisera flödet av Qi-energi i kroppen för att lindra smärta och relaterade symtom genom att använda olika specifika typer av nålar på olika tryckpunkter.

 • Terapeutisk massage

  Massageteknik som används för att lindra smärta och andra symtom som är förknippade med en rad medicinska tillstånd.

 • Fytoterapi

  Egenskaper, effekter och användning av växtbaserade läkemedel.

 • Konsultation

  Teorier, metoder och begrepp som rör konsultation och kommunikation med kunder.

 • Massageteori

  Principer för holistisk terapeutisk kroppsmassage, massagetekniker och lämplig kroppsställning, massagesekvenser och olika medier, fördelar med olika typer av massage samt kontraindikationer.

 • Typer av eteriska oljor

  Åtskillnad mellan olika typer av eteriska oljor utvunna från växter. Läkande och terapeutiska egenskaper hos dessa samt deras inverkan på kroppen. Metoder för diffusion, t.ex. genom luft, inandning eller utvärtes bruk.

 • Typer av aromaterapibehandlingar

  Informationsområde som skiljer mellan olika sätt att använda aromaterapi, exempelvis via massage, inhalator, bad, förångning, kompresser, diffusor, meditation eller deodoranter.

 • Avslappningsteknik

  De olika metoder och tekniker som används för att mildra stress och skapa lugn och ro i både kropp och sinne. Detta inbegriper aktiviteter som t.ex. yoga, qigong eller tai chi.

Färdigheter

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Reflektera kring utövandet

  Rutinmässigt utvärdera egen praxis, kritiskt bedöma och övervaka metoderna och resultaten på ett följdriktigt, sammanhängande och ändamålsenligt sätt, vara medveten om relevanta metoder och använda återkoppling från chefer, utövare av tillsyn, andra yrkesverksamma och patienter/kunder för att anpassa praxisen i enlighet med detta.

 • Främja psykisk hälsa

  Främja faktorer som ökar känslomässigt välbefinnande som självacceptans, personlig tillväxt, livsändamål, kontroll av sin miljö, andlighet, självstyrning och positiva relationer.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Utarbeta individuella massageplaner

  Bestämma den massagebehandling som ska användas på grundval av den medicinska diagnosen, ordinationsplanen och patientens tillstånd.

 • Applicera massageolja

  Applicera olja på kunden, antingen som spray, saltbad eller massageolja eller med inhalationsteknik.

 • Registrera patienters framsteg i förhållande till behandling

  Registrera framsteg i patientens svar på en behandling genom att observera, lyssna och mäta resultaten.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Utföra massageterapi

  Utföra massageterapi för att lindra patientens smärta med hjälp av olika specialtekniker.

 • Använda aromaterapi

  Använda de terapeutiska fördelarna med eteriska oljor för att framställa massageblandningar, krämer eller lotioner och bidra till att förbättra den fysiska och emotionella hälsan och välbefinnandet.

 • Observera patienter

  Observera patienter och dokumentera signifikanta tillstånd och reaktioner på läkemedel, behandlingar och betydande incidenter, och informera en handledare eller läkare vid behov.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Ge råd om psykisk hälsa

  Ge råd till personer i alla åldrar och grupper när det gäller hälsofrämjande aspekter av enskilda personers beteende och institutioner när det gäller personliga, sociala och strukturella faktorer avseende den fysiska och psykiska hälsan.

 • Diskutera patienters anamnes

  Fråga vårdanvändaren om hans hälsotillstånd och fysiska välbefinnande och de önskade resultaten genom den föreslagna behandlingen och be honom följa den föreskrivna behandlingen.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Bereda oljor

  Välj lämpliga oljor för kunden, blanda dem för att skapa individualiserade sammansatta produkter efter särskilda behov och blandningsförhållanden för kunder, föra register över använda behandlingar och blandningar som har använts under behandlingen.

 • Tillhandahålla hälsopsykologisk rådgivning

  Tillhandahålla hälsopsykologiska expertutlåtanden, rapporter och råd om hälsorelaterade riskbeteenden och deras orsaker.

 • Göra uppföljning efter behandling

  Se över och utvärdera hur den föreskrivna behandlingen fortskrider och fatta ytterligare beslut med hälso- och sjukvårdsanvändarna och deras vårdare.

Source: Sisyphus ODB