Yrke art director

Art directors formar den visuella layouten för ett koncept. De skapar innovativa designlösningar, utvecklar konstnärliga projekt och hanterar samarbetet mellan alla ingående aspekter. De kan utföra kreativt arbete inom teater, marknadsföring, reklam, video och film, mode eller onlineföretag. De ser till att arbetet är visuellt attraktivt för publiken.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Affärsstrategikoncept

  Den terminologi som används i samband med utformningen och genomförandet av viktiga trender och mål som vidtas av en organisations verkställande organ, med beaktande av dess resurser, konkurrens och miljö.

 • Personliga registilar

  Förstå och analysera särskilda regissörers beteende.

 • Teaterteknik

  Förstå tekniker som bidrar till lyckat framförande av en pjäs.

Färdigheter

 • Analysera behov av tekniska resurser

  Fastställa och upprätta en förteckning över de resurser och den utrustning som krävs på grundval av de tekniska kraven för produktionen.

 • Styra en föreställning

  Planera de tekniska åtgärderna och insatserna under en konstnärlig föreställning. Bestämma när skådespelarna ska komma in på och lämna scenen. Se till att dessa anvisningar följs för att säkerställa att föreställningen fungerar smidigt.

 • Fastställa visuella koncept

  Avgöra hur man på bästa sätt kan framställa ett begrepp i visuellt hänseende.

 • Följa tidsanvisningar

  Observera dirigenten, orkestern eller regissören och följa tidsanvisningar för text och vokalnummer korrekt.

 • Sätta samman en konstnärlig arbetsgrupp

  Sätta samman en konstnärlig arbetsgrupp efter att ha identifierat behoven, sökt kandidater, genomfört intervjuer och samordnat projektets villkor.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Läsa manus

  Läsa ett spelhäfte eller filmmanus, inte bara som litteratur utan för att identifiera handlingar, känslomässiga tillstånd, karaktärers utveckling, situationer, olika scenuppsättningar och platser osv.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Leda ett konstnärligt team

  Leda och ge instruktioner till ett team utifrån kulturell sakkunskap och erfarenhet.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Skapa nya koncept

  Utforma nya koncept.

 • Arbeta med dramatiker

  Arbeta med författare i form av workshopar eller manusutvecklingsplaner.

 • Samråda med producent

  Samråda med en filmproducent om krav, tidsfrister, budget och andra specifikationer.

Source: Sisyphus ODB