Yrke astrolog

Astrologer analyserar stjärnbilder, himlakroppars rörelse och vissa inbördes positioner av stjärnor och planeter. De presenterar denna analys tillsammans med egna tolkningar om kunders temperament, förutsättningar angående hälsa, kärleks- och äktenskapsproblem, affärs- och jobbmöjligheter samt andra personliga frågor.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Astrologi

  Läran om himlakroppars rörelser och positioner och tolkningen av dessa för att förutspå händelser i naturen samt människors liv och beteende.

 • Specialiserad programvara för astrologi

  Den programvara som används för att samla in och tolka data om relevant placering av astronomiska objekt för att fastställa hur de påverkar mänskligt liv.

Färdigheter

 • Observera himlakroppar

  Studera stjärnor och planeters relativa lägen och rörelser genom att använda och tolka data från specialiserad programvara och publikationer, t.ex. efemerider.

 • Ge råd i personliga frågor

  Ge råd till personer i frågor som rör kärlek och giftermål, affärs- och karriärmöjligheter, hälsa och andra personliga aspekter.

 • Hitta nya kunder

  Inleda verksamhet för att locka till sig nya och intressanta kunder. Be om rekommendationer och referenser, hitta platser där potentiella kunder kan lokaliseras.

 • Bedöma karaktär

  Bedöma hur en viss person kommer att reagera verbalt eller fysiskt i en specifik situation eller på en viss händelse.

 • Utarbeta horoskop

  Göra en prognos av en persons framtid, analysera en persons karaktär, inbegripet talanger, hur väl två personer kan tänkas komma överens, den bästa tidpunkten för att påbörja en resa eller gifta sig, baserat på personens födelsedatum och himlakroppars position i förhållande till varandra och utifrån astrologiska tolkningar. Prognoserna kan göras dagligen, veckovis eller månadsvis. Använda särskild programvara för att ta fram olika typer av astrologiska framställningar, till exempel födelsehoroskop, transithoroskop, horoskop baserade på solens återkomst, synastrihoroskop eller progressionshoroskop.

 • Marknadsföra sig

  Marknadsföra egna styrkor, kompetens och sakkunskaper.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

Source: Sisyphus ODB