Yrke automatskötare

Automatskötare tar ut kontanter, granskar maskinen visuellt, utför grundläggande underhåll och fyller på varor som säljs i försäljningsautomater och andra myntapparater.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Regler för livsmedelshygien

  Nationella och internationella regler för livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, till exempel förordning (EG) nr 852/2004.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Geografiska rutter

  Tolkning av geografisk information som till exempel platser och avstånd mellan dessa.

Färdigheter

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Justera temperaturmätare

  Sköta temperaturmätare för att se till att livsmedel och drycker hålls vid lämplig temperatur.

 • Utföra underhåll av varuautomater

  Rengöra och underhålla varuautomater så att de hålls i fungerande skick. Utföra mindre justeringar och reparationer vid behov samt åtgärda blockeringar och liknande tekniska fel. Kontakta servicetekniker om komplicerade funktionsfel uppstår. Fylla på produkter i varuautomaten.

 • Byta hylletiketter

  Byta etiketter på hyllor enligt var i försäljningsautomater olika produkter är placerade.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Utföra lageromsättning

  Flytta om förpackade och lättfördärvliga produkter med en tidigare sista försäljningsdag längst fram i hyllan.

Source: Sisyphus ODB