Yrke avloppstekniker

Avloppstekniker rengör och utför underhåll på avloppssystem och deras rörledningar i tätorter. De avlägsnar blockeringar som hindrar avloppsflödet för att säkra smidig funktion av systemen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning om avfallstransporter

  Förordningar och lagstiftning om säker transport av farliga och icke-farliga avfallsmaterial, produkter och anordningar.

Färdigheter

 • Skaffa undan avfall

  Skaffa undan avfall i enlighet med lagstiftningen för att uppfylla miljöansvaret och företagets ansvar.

 • Rengöra avlopp

  Rensa och rengöra avlopp från föremål som blockerar flödet i avloppssystemet för hand eller med hjälp av en maskin.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Hantera kemiska rengöringsmedel

  Se till att kemiska rengöringsmedel hanteras, lagras och bortskaffas korrekt i enlighet med bestämmelserna.

 • Använda pumpar

  Använda industriella pumpar som avlägsnar överskottsvätska.

 • Använda pumpgropar

  Använda industripumpgropar avsedda för att avlägsna överflödig vätska, t.ex. vatten eller kemikalier.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Säkerställa underhåll av utrustning

  Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

 • Inspektera avloppssystem

  Bestäm och lokalisera orsaken till blockeringar i avloppssystemet.

 • Utföra städning på ett miljövänligt sätt

  Utföra alla städuppgifter på ett sätt som minimerar miljöskador, använda metoder som minskar förorening och resursslöseri.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

Source: Sisyphus ODB