Yrke avvattningstekniker

Avvattningstekniker installerar och hanterar pumpar, reservdelar, rörinstallationer och vakuumavvattningssystem för att insamling och avledning av vätskor och kemikalier.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

Färdigheter

 • Hantera lagringstankar

  Övervaka arbeten med lagringstanken; uppnå lämpliga balanseringsnivåer i filtrattankar.

 • Hantera pumpgropar

  Kontrollera korrekt användning av pumpgropar; se till att rutinerna för att samla in och avlägsna oönskade eller överflödiga vätskor fungerar smidigt.

 • Hantera vattenbehandling

  Behandla förorenat vatten i till exempel laguner och vassområden med hjälp av diverse tekniker.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Samla in prover

  Konfigurera och använda utrustning för uppsamling av vatten-, gas- eller jordprover för testning.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

Source: Sisyphus ODB