Yrke b-ljud

B-ljud förbereder och hanterar bommikrofoner, antingen för hand, på en stång eller på en rörlig plattform. De ser till att varje mikrofon är korrekt och optimalt placerad för att spela in dialogerna. B-ljud ansvarar även för de mikrofoner som bärs av skådespelarna eller artisterna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Akustik

  Läran om ljud och dess eko, förstärkning och absorption i ett utrymme.

 • Audiovisuell utrustning

  Egenskaper och användning av olika verktyg som stimulerar syn- och ljudsinnen.

Färdigheter

 • Använda programvara för ljuduppspelning

  Använda programvara och utrustning som omvandlar och reproducerar digitala eller analoga ljud och ljudvågor till det önskade ljud som ska spelas upp.

 • Programmera ljudstick

  Programmera ljudstick och repetera ljudprogram före eller under repetitioner.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Ansvara för ljudkvalitet

  Utföra ljudkontroller. Förbereda ljudutrustning för optimal ljudnivå före och under föreställningen. Reglera volymen under sändningar genom att styra ljudutrustningen. 

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

 • Samråda med ljudläggare

  Samråda om de ljud som krävs med ljudläggare.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Förbereda ljudutrustning

  Förbereda utrustning för inspelning av ljud. Testa akustik och göra justering.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Utföra teknisk soundcheck

  Förbereda och köra en teknisk ljudkontroll före repetitioner eller livebilder. Kontrollera ljudutrustningens uppställning och se till att utrustningen fungerar korrekt. Förutse eventuella tekniska problem under en direktsändning.

 • Utföra soundcheck

  Prova ljudutrustningen i en lokal för att säkerställa att den fungerar smidigt under föreställningen. Samarbeta med artister för att se till att lokalens utrustning anpassas till föreställningens krav.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

Source: Sisyphus ODB