Yrke badvakt

Badvakter övervakar säkerheten vid vattenanläggningar genom att förebygga och hantera nödsituationer. De identifierar eventuella risker, ger råd till gästerna om korrekt beteende och om farliga områden, använder livräddande tekniker som första hjälpen samt övervakar allmänhetens aktiviteter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Riktlinjer för säkerhet i samband med simbassänger

  Regler och riktlinjer för säkerhet i simbassänger, till exempel bestämmelser om barnsäkerhet, drift, dykning, vattenrutschkanor, elektriska apparater, livsmedel och drycker, vattenhygien och uppblåsbara flythjälpmedel.

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

Färdigheter

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Rädda badare

  Hjälpa simmare eller deltagare i vattenidrottsaktiviteter ut ur vattnet om de hamnar i svårigheter på en badplats eller i en simbassäng.

 • Ge säkerhetsråd

  Informera människor om säkerhetsåtgärder för en viss verksamhet eller en viss plats.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • Hjälpa poolanvändare

  Tillhandahålla vägledning till poolanvändare på anläggningen och hjälpa dem med alla behov, t.ex. tillhandahålla handdukar eller visa vägen till toaletten.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Kontrollera folkmassa

  Kontrollera en folkmassa eller ett upplopp, se till att människor inte får inträde i avspärrade områden, övervaka folkmassans beteende och reagera på misstänkt och våldsamt beteende.

 • Reagera lugnt i stressande situationer

  Reagera snabbt, lugnt och säkert på oväntade situationer, tillhandahålla en lösning som löser problemet eller minskar dess konsekvenser.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • övervaka aktiviteter i badbassäng

  Se till att de badandes aktiviteter är förenliga med badbestämmelserna: Informera badande om bassängregler, genomföra räddningsinsatser, övervaka dykning och vattenrutschkanor, vidta åtgärder mot trakasserier eller överträdelser och hantera dåligt uppförande på lämpligt sätt.

Source: Sisyphus ODB