Yrke bagagekontrollant

Bagagekontrollanter (ofta tulltjänstemän på flygplatser) agerar som handbagageinspektörer och kontrollerar privatpersoners bagage för att upptäcka eventuella farliga föremål. De följer allmänna säkerhetsföreskrifter och går tillväga enligt företagets interna förfaranden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

 • Kontrollmetoder

  Förfaranden som används i utredningsändamål, som övervakning via fysiska och elektroniska metoder, förhör av vittnen, insamling av föremål och uppgifter för bedömning och analys samt fysisk och elektronisk forskning i syfte att samla in uppgifter.

 • Olagliga ämnen

  Förbjudna ämnen som inte kan transporteras från ett område till ett annat, eller transporteras av en enskild person, samt dessa ämnens egenskaper och hanteringsvillkor.

Färdigheter

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Fastställa terroristhot

  Identifiera risken för terroristhandlingar som utgör hot och fara inom ett visst område genom övervakning av aktiviteter av potentiellt farliga grupper, bedömning av risker i olika områden och insamling av underrättelser.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Utföra säkerhetskontroller

  Övervaka och inspektera individers väskor eller personliga föremål för att säkerställa att individerna inte utgör något hot och att de beter sig enligt lagar och förordningar.

 • Kvarhålla brottslingar

  Hålla brottslingar och inkräktare på ett visst område.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Upprätthålla kontakter med säkerhetsmyndigheter

  Snabbt reagera på säkerhetsincidenter och överträdelser genom att ringa polisen och hålla kontakten med andra berörda parter som är inblandade i den potentiella lagföringen av gärningsmannen.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

Source: Sisyphus ODB