Yrke bakugnsansvarig

Bakugnsansvariga sköter automatiska hjul- eller transportörugnar för bakning av bröd, kakor och andra bageriprodukter. De tolkar arbetsorder för att bestämma vilka produkter och vilka kvantiteter som ska bakas. De ställer in arbetshastigheter av transportörer, baktider och temperaturer. De övervakar bakningen och håller ugnarna i gott skick.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktionsmetoder i bakning

  De bagerimetoder som används för att baka produkter som surdeg, osyrat bröd och fördeg.

 • Bakingredienser

  Råvaror och andra ingredienser som används i bakverk.

Färdigheter

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Utföra värmebehandling

  Utföra värmebehandling som syftar till att preparera och bevara halvbearbetade eller färdigställda livsmedelsprodukter.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Mäta precisa förfaranden för livsmedelstillverkning

  Utföra noggrant uppmätta uppdrag med lämpliga verktyg och lämplig utrustning i framställningen av livsmedel och drycker.

 • Hantera produktionsomställningar

  Planera och övervaka att produktionsomställningar och tillhörande arbete utförs i rätt tid, så att produktionsplanen kan uppnås.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Tillämpa bestämmelser för hantering av brandfarliga ämnen

  Lagar och organisationsregler för säker förvaring och användning av brandfarliga ämnen.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Säkerställa att bakutrustning används på rätt sätt

  Använda redskap, maskiner och utrustning för produktion av bageri- och mjölprodukter som knådningsmaskiner, testutrustning, kärl, knivar, bakugnar, skärmaskiner, omslagsmaskiner, blandare och glaseringsmaskiner. Hålla alla verktyg i gott skick.

 • övervaka temperatur vid processer som omfattar mjölvaror

  Övervaka och kontrollera temperaturen under de olika faserna av processer som omfattar mjölvaror, till exempel jäsning, slutjäsning och bakning. Följa specifikationer eller recept.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Hantera höga temperaturer

  Hantera höga temperaturer och samtidigt hålla koncentrationen och tillse effektivitet under krävande förhållanden.

 • Baka

  Utföra alla arbetsuppgifter vid bakning såsom förberedelse av ugnen och inmatning av produkter till uttagning av bakade produkter.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Sköta bakugnar

  Använda ugnar med rätt termiskt system för att baka olika typer av deg och utföra underhåll på utrustning för att säkerställa effektiv och korrekt drift.

 • Sträva efter högsta kvalitet vid utveckling av livsmedelsprodukter

  Sträva efter att utarbeta livsmedelsprodukter i maximalt högkvalitativ form.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

Source: Sisyphus ODB