Yrke balsamatör

Balsamatörer ordnar transport av avlidna från dödsplatsen och förbereder lik för begravning eller kremering. De rengör och desinficerar lik samt använder kosmetika för att ge dem ett mer naturligt utseende och gömma eventuella synliga skador. De arbetar i nära kontakt med begravningsrådgivare för att de ska kunna uppfylla önskemålen från den avlidna personens anhöriga.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kosmetika

  Olika typer av ämnen som används för att förbättra kroppens utseende.

Färdigheter

 • Främja mänskliga rättigheter

  Främja och respektera mänskliga rättigheter och mångfald mot bakgrund av de självständiga individernas fysiska, psykiska, andliga och sociala behov, med beaktande av deras åsikter, övertygelser och värderingar, och de internationella och nationella etikreglerna samt de etiska konsekvenserna av hälso- och sjukvård, för att säkerställa deras rätt till privatliv och respektera sekretessen för hälso- och sjukvårdsinformation.

 • Samarbeta med begravningsentreprenörer

  Samordna och arbeta tillsammans med begravningsentreprenörer som tillhandahåller begravningstjänster till personer som ligger begravda på kyrkogården under ditt ansvarsområde.

 • Agera diplomatiskt

  Hantera människor på ett hänsynsfullt och taktfullt sätt.

 • Balsamera döda kroppar

  Förbereda kroppar för begravningsceremonier genom att rengöra och desinfektera dem och använda kosmetika för att skapa intrycket av ett naturligt utseende och dölja eller korrigera eventuella synliga skador.

 • Hålla ett komplett verktygsförråd

  Föra register över verktyg som används vid tillverkning eller tillhandahållande av tjänster. Se till att verktygen är kompletta och hålls i funktionsdugligt skick.

 • Upprätthålla yrkesmässig administration

  Registrera och organisera handlingar för yrkesmässig administration på ett heltäckande sätt, hålla kundregister, fylla i formulär eller loggböcker och utarbeta handlingar om företagsrelaterad verksamhet.

 • Klä på döda kroppar

  Klä på avlidna personers kroppar med kläder som har valts ut eller tillhandahållits av den avlidna personens anhöriga.

 • Arbeta med kemikalier

  Hantera kemikalier och välja ut särskilda kemikalier för vissa processer. Känna till de reaktioner som är en följd av att de kombineras.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Flytta döda kroppar

  Förflytta eller ordna förflyttning av avlidna från dödsplatsen till ett bårhus eller en begravningsbyrå, till och från bårbilen och från begravningsbyrån till kyrkogården.

Source: Sisyphus ODB