Yrke barista

En barista brygger kaffe av olika slag med hjälp av professionell utrustning på hotell och restauranger, caféer eller barer. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Kontrollera varor vid leverans

  Kontrollera att alla beställningsuppgifter registreras, att defekta varor rapporteras och returneras samt att all dokumentation mottas och behandlas i enlighet med inköpsförfarandena.

 • Ställa i ordning kaffeserveringen

  Förbereda kaffeserveringen så att den är klar för servering och i ett skick som möjliggör säkert arbete inför nästa arbetsskift.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Sälja extra varor

  Övertala kunder att köpa fler eller dyrare produkter.

 • Välkomna gäster

  Välkomna gäster på ett vänligt sätt till en viss plats.

 • Servera dekorativa drinkar

  Presentera drycker på det mest attraktiva sättet och utveckla dekorativa dryckesmontrar.

 • Informera kunder om olika kaffe- och tesorter

  Informera kunder om kaffeprodukters ursprung, egenskaper, smakskillnader och blandningar.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Informera kunderna om tesorter

  Ge information till kunder om teprodukters ursprung, egenskaper, smakskillnader och blandningar.

 • öppna och stänga

  Tillämpa förfaranden för öppnande och stängning av bar, butik eller restaurang.

 • Blanda varma drinkar

  Göra varma drycker genom att brygga kaffe och te samt förbereda andra varma drycker.

 • Koka kaffe

  Koka kaffe med specialmetoder och -utrustning. Säkerställa hög kvalitet i beredningen.

 • Följa recept

  Utföra uppgifter inom livsmedelsberedning enligt ett recept eller specifikationer för att bevara ingrediensernas kvalitet och se till att receptet följs korrekt. Välja lämpliga ingredienser som behövs för att följa receptet med hänsyn till aktuell situationen.

 • Maximera försäljningsintäkter

  Öka möjlig försäljningsvolym och undvika förluster genom korsförsäljning, merförsäljning eller marknadsföring av tilläggstjänster.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Ta emot mat- och dryckesbeställningar från kunder

  Ta emot beställningar från kunder och registrera dem i försäljningssystemet. Hantera beställningar och vidarebefordra dem till medanställda.

 • Arbeta i ett arbetslag inom hotellbranschen

  Att fungera tryggt inom en grupp inom hotellbranschen, där var och en har sitt eget ansvar för att nå ett gemensamt mål som är ett bra samspel med kunder, gäster eller medarbetare och deras belåtenhet.

 • Underhålla utrustning och maskiner för alkoholfria drycker

  Sköta och ta hand om kaffe- och espressomaskiner och blandnings- och juiceutrustning. Grundligt rengöra maskinerna i slutet av varje arbetsdag.

 • Lämna över serviceområde

  Lämna över serviceområdet i ett skick enligt säkra förfaranden, så att det är redo för nästa skift.

Source: Sisyphus ODB