Yrke barnskötare

Barnskötare tillhandahåller barnomsorg medan föräldrarna eller familjemedlemmarna inte är tillgängliga. De tar hand om barnens grundläggande behov och hjälper eller övervakar dem när de leker. Barnskötare kan arbeta på förskolor, dagis, barnvaktsagenturer eller hos familjer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Arbetsplatshygien

  Vikten av ett rent, hygieniskt arbetsställe, t.ex. genom användning av handdesinfektionsmedel och andra desinfektionsmedel för att minimera risken för smittöverföring mellan kolleger eller vid arbete med barn.

Färdigheter

 • Uppfylla barns grundläggande fysiska behov

  Sköta barn genom att mata och klä på dem och vid behov regelbundet byta blöjor på ett hygieniskt sätt.

 • Hantera kemiska rengöringsmedel

  Se till att kemiska rengöringsmedel hanteras, lagras och bortskaffas korrekt i enlighet med bestämmelserna.

 • Leka med barn

  Delta i fritidsaktiviteter som passar barn i en viss ålder. Vara kreativ och improvisera för att ta hand om barn med aktiviteter som knep och knåp, idrott eller brädspel.

 • Ansvara för barn

  Hålla barnen under uppsikt under en viss tid och se till att de alltid är säkra.

 • Bidra till barns utveckling av grundläggande personliga förmågor

  Uppmuntra och underlätta utvecklingen av barns naturliga nyfikenhet och social och språklig förmåga genom kreativa och sociala aktiviteter såsom berättande, fantasispel, sång, teckning och spel.

 • Upprätthålla kontakter med barnens föräldrar

  Informera barnens föräldrar om planerade aktiviteter, förväntningar inom programmet och barnets individuella framsteg.

 • Kommunicera med unga

  Använda verbal och icke-verbal kommunikation och kommunicera via skrift, elektroniska hjälpmedel eller teckningar. Anpassa din kommunikation till barns och ungdomars ålder, behov, särdrag, förmågor, preferenser och kultur.

Source: Sisyphus ODB