Yrke begravningsrepresentant

Begravningsrepresentanter lyfter och bär kistor till kapellet och kyrkogården före och under begravningsceremonier. De ordnar begravningsblommor omkring kistan, vägleder de sörjande och hjälper till med avställning av hjälpmedel efter begravningen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Främja mänskliga rättigheter

  Främja och respektera mänskliga rättigheter och mångfald mot bakgrund av de självständiga individernas fysiska, psykiska, andliga och sociala behov, med beaktande av deras åsikter, övertygelser och värderingar, och de internationella och nationella etikreglerna samt de etiska konsekvenserna av hälso- och sjukvård, för att säkerställa deras rätt till privatliv och respektera sekretessen för hälso- och sjukvårdsinformation.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Uppfylla krav om personlig hygien

  Upprätthålla felfri personlig hygien och ha välvårdat utseende.

 • Välkomna gäster

  Välkomna gäster på ett vänligt sätt till en viss plats.

 • Bära kistor

  Lyfta och bära kistan före och under begravningen, placera den i kapellet och på kyrkogården.

 • Visa vägen för gäster

  Visa vägen för gäster genom byggnader eller på områden, till deras sittplatser eller evenemang, och hjälpa dem med ytterligare information så att de kan nå den planerade destinationen.

 • Agera diplomatiskt

  Hantera människor på ett hänsynsfullt och taktfullt sätt.

 • Hantera begravningsutrustning

  Utfärda, förvara och hantera begravningsutrustning, t.ex. föremål som minnesmärken, ljus, krucifix och nedsäkningsremmar.

Source: Sisyphus ODB