Yrke berättarröst

Berättarröster utför dialoger av animerade tv- eller filmkaraktärer. De uppnår empati för sina karaktärer och gör dem levande med hjälp av sin röst.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

 • Anpassa sig till olika roller

  Anpassa sig till olika roller i en pjäs, t.ex. vad gäller skådespelarstil och -teknik samt estetik.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Synkronisera ljud med läpprörelser

  Synkronisera ljudinspelning med den ursprungliga skådespelarens läpprörelser.

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

 • Agera i flera tagningar

  Agera ut samma scen flera gånger i rad oberoende av handlingen tills scenen anses vara tillfredsställande.

 • Studera roller i manus

  Studera och repetera roller från manus; tolka, lära in och memorera repliker, stunttrick och regiinstruktioner.

 • Arbeta med en konstnärlig grupp

  Arbeta nära regissörer, skådespelare och dramatiker för att hitta en idealisk tolkning av en roll.

 • Memorera repliker

  Memorera rollen och replikerna i en föreställning eller sändning, oavsett om det rör sig om text, rörelser eller musik.

 • öva in en roll

  Öva in repliker och handlingar. Öva dem före inspelning för att hitta det bästa sättet att framföra dem.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Analysera originalskådespelarens sätt att tala

  Analysera intonation, modulering, klangfärg och andra aspekter av originalskådespelarens sätt att tala i en viss scen.

 • Spela upp skriven dialog

  Spela upp innehållet i manus i form av animation. Få rollfiguren att komma till liv.

 • Studera förhållanden mellan rollfigurer

  Studera rollfigurer i manus och deras inbördes relationer.

Source: Sisyphus ODB