Yrke bergsguide

Bergsguider hjälper besökare, tolkar naturmiljön och ger information och vägledning till turister i bergsområden. De hjälper besökare med aktiviteter såsom vandring, bestigning/klättring och skidåkning samt garanterar deras säkerhet genom att övervaka både väderförhållandena och deltagarnas hälsotillstånd.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lokal geografi

  De fysiska och geografiska egenskaperna och beskrivningarna inom ett lokalt område, med gatunamn och inte enbart.

 • Geografiska områden för turism

  Turismens geografi i Europa och övriga världen för att lyfta fram relevanta turistområden och turistattraktioner.

 • Information om sightseeing

  Information om sightseeing i ett visst turistområde.

Färdigheter

 • Eskortera besökare till intressanta platser

  Ta med turister till intressanta platser som museer, utställningar, nöjesparker eller konstgallerier.

 • Läsa kartor

  Läsa kartor på ett effektivt sätt.

 • Samla ihop föremål för besökare

  Samla in och kontrollera alla nödvändiga föremål och utrustning före avgång.

 • Följa etiska koder inom turismbranschen

  Tillhandahålla turisttjänster i enlighet med godtagna principer om rätt och fel. Detta inbegriper rättvisa, öppenhet och opartiskhet.

 • Garantera besökares hälsa och säkerhet

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera fysisk säkerhet för en publik eller personer som besöker en aktivitet. Förbereda åtgärder i nödsituationer. Administrera första hjälpen och direkta nödevakueringar.

 • Hantera känsliga personuppgifter

  Hantera kunders känsliga personuppgifter på ett säkert och diskret sätt.

 • Ge turistrelaterad information

  Ge kunderna relevant information om historiska och kulturella platser och händelser samtidigt som informationen förmedlas på ett underhållande och informativt sätt.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Sköta resekontraktsdetaljer

  Administrera resekontraktsdetaljer för att se till att turister får ta del av alla tjänster som ingår i resepaketet.

 • Välja besöksrutter

  Undersöka och välja ut intressanta platser, resvägar och områden som ska besökas.

 • Ta upp besöksavgift

  Ta ut avgifter från besökare och gruppmedlemmar.

 • Registrera besökare

  Registrera besökare efter att ha hälsat på dem. Dela ut nödvändiga passerkort eller säkerhetsanordningar.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Välkomna resesällskap

  Välkomna nyanlända turistgrupper vid startpunkten för att informera dem om kommande evenemang och researrangemangen.

 • Arrangera friluftsaktiviteter

  Självständigt arrangera friluftsgrupper; anpassa sina metoder för att hålla gruppen upplivad och motiverad.

 • Ansvara för turistgrupper

  Övervaka och guida turister, säkerställa en positiv gruppdynamik och hantera eventuella konflikter och problem som uppstår.

 • Informera besökare vid turistattraktioner

  Distribuera broschyrer, visa ljud- eller videoinformation, ge vägledning och relevanta anmärkningar vid turistattraktioner. Beskriva attraktionens historia och funktion samt svara på frågor.

Source: Sisyphus ODB