Yrke bildelsspecialist

Bildelsspecialister säljer reservdelar till motorfordon, beställer delar och identifierar alternativa delar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Prissättning för fordonsdelar

  Priserna på fordonsdelar på marknaden från olika leverantörer och deras trender.

 • Regler för lagerstyrning

  Särskilda principer och metoder som används för att fastställa den erforderliga lagernivån.

Färdigheter

 • Handlägga betalningar

  Ta emot betalningar, till exempel som kontanter eller via kreditkort och betalkort. Hantera ersättningar vid returer eller hantera kuponger och marknadsföringsinstrument såsom bonuskort eller medlemskort. Iaktta säkerhet och skydd av personuppgifter.

 • Bearbeta data

  Mata in information i ett system för datalagring och dataåtkomst med hjälp av bland annat skanning, manuell inskrivning via tangentbord eller elektronisk dataöverföring för att bearbeta stora mängder data.

 • Sälja fordonsdelar

  Identifiera vilka delar som är bäst lämpade utifrån kundens önskemål och typ av bil; sälja och montera lämpliga delar.

 • Kontrollera paketering av delar

  Genomföra och övervaka förpackningsprocessen, se till att delarna bearbetas och paketeras i enlighet med gällande produktionskrav.

 • Lasta produkter för avsändning

  Lasta varor på ett lämpligt sätt så att de kan skickas till mottagaren på ett säkert sätt.

 • Utföra transportuppdrag för delar

  Överföra verktyg, material och utrustning till lagerplatser för transport.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Kontrollera fordonsdelar vid leverans

  Se till att fordonsdelar från olika leverantörer är intakta, fungerar som de ska och levereras i tid. Kontakta den ansvarige för delarna i händelse av tillbud eller avvikelser.

 • Samla in information för byte av delar

  Samla in information från källor som handböcker och tillverkare; identifiera lämpliga utbytesdelar till trasiga, sällsynta eller föråldrade delar.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Analysera leverantörers information om fordonsdelar

  Analysera information om fordonsdelar från leverantörer, till exempel grossister eller importörer. Processa data för att förbättra bemötandet av kundernas förfrågningar.

 • Köpa in delar

  Besluta om särskilda delar som krävs för underhåll och reparation av diverse fordon.

 • Organisera lagring av delar

  Lagra delar till fordon och lastbilar, inklusive delar till stora lastbilar eller tung utrustning, i lämpliga förvaringsförhållanden.

 • Utföra detaljerad utvärdering i förhållande till kvalitetsnormer

  Utvärdera produktion, kvalitet och förpackning av varor för att säkerställa att tillverkarens kvalitetsnormer efterlevs.

 • Föra lager över delar

  Se till att lagernivåer överensstämmer med organisationens förfaranden och riktlinjer samt uppskatta kommande materialbehov.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Identifiera vilka delar kunden behöver

  Ställa kunden frågor för att identifiera de specifika delar som kunden behöver med hänsyn till bilens typ och tillverkningsår; söka de konkreta beskrivna delarna.

 • Föra register över lager

  Föra skriftliga register över mängden produkter i lager samt inkommande och utgående produkter som behövs för att tjänster, reparationer och underhållsarbeten ska kunna utföras.

Source: Sisyphus ODB