Yrke bildmanustecknare

Bildmanustecknare tecknar scener ur en film eller tv-serie på basis av manuset för att visa vad som kommer att vara möjligt under produktionen. De arbetar tillsammans med producenten och video- och filmregissören.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Personliga registilar

  Förstå och analysera särskilda regissörers beteende.

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

Färdigheter

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

 • Presentera bildmanus

  Presentera ett färdigt bildmanus för producenten och video- och filmregissören. Göra anpassningar när så är nödvändigt.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Ansvara för feedback

  Ge feedback till andra. Utvärdera och svara på ett konstruktivt och professionellt sätt på kritisk kommunikation från kolleger och kunder.

 • Välja illustrationsstil

  Välja lämpliga stilar, medier och tekniker för illustrationen enligt projektkraven och kundens önskemål.

 • Samråda med producent

  Samråda med en filmproducent om krav, tidsfrister, budget och andra specifikationer.

 • Använda bildmanus

  Använda en grafisk illustration för att scen för scen förmedla kreativa visioner och idéer om hur en film ska se vad gäller ljus, ljud, visuella aspekter, kostymer eller smink.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

Source: Sisyphus ODB