Yrke bildredaktör

Bildredaktörer väljer ut och godkänner fotografier och illustrationer för tidningar och tidskrifter. Bildredaktörer ser till att fotografierna tillhandahålls i tid för publicering.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Fotografi

  Konstutövning som utgörs av att skapa estetiskt tilltalande bilder genom att registrera ljus eller elektromagnetisk strålning.

 • Pressetiska regler

  Riktlinjer för hur man hanterar och rapporterar om integritet, barn och dödsfall i enlighet med standarden om opartiskhet och andra normer.

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

 • Efterbehandling av fotografier

  Egenskaperna hos programvara och teknik som används efter behandlingen av fotografier.

 • Presslagstiftning

  Lagar som gäller licensiering av böcker och yttrandefrihet i alla medieprodukter.

Färdigheter

 • Samråda med redaktör

  Samråda med redaktör för böcker, tidskrifter, tidningar eller andra publikationer om förväntningar, behov och utveckling.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Följa etiska uppförandekoder för journalister

  Följa etiska uppförandekoder för journalister, till exempel yttrandefrihet, rätt till genmäle, objektivitetskravet och andra regler.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Redigera fotografier

  Beskära, förbättra och retuschera foton med hjälp av luftborstning, redigeringsprogram och annan teknik.

 • Välja ut foton

  Granska bilder och välja ut de bästa.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Utföra bildredigering

  Redigera olika typer av bilder, såsom analoga och digitala fotografier eller illustrationer.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Redigera negativ

  Använda olika programvaruprodukter och tekniker för att bearbeta negativ och anpassa bilderna till de önskade specifikationerna.

 • Förhandla om nyttjanderättigheter

  Förhandla med upphovsmannen om rätten att kommunicera ett verk till allmänheten och att mångfaldiga det.

 • Knyta kontakter för att upprätthålla ett nyhetsflöde

  Knyta kontakter för att upprätthålla ett flöde av nyheter, till exempel polisen och räddningstjänsten, lokalfullmäktige, intressegrupper, hälso- och sjukvårdsfonder, pressekreterare från olika organisationer, allmänheten osv.

Source: Sisyphus ODB