Yrke biltvättare

Biltvättare rengör och polerar utvändiga och invändiga ytor av fordon.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fordonstyper

  Informationsområde som särskiljer uthyrningsbyråers klassificeringssystem som innehåller fordonstyper och -klasser, deras funktion och komponenter.

 • Bilars manöverreglage

  Funktionen av specifik bilutrustning, t.ex. manövrering och hantering av koppling, gasreglage, belysning, instrumentering, växelsystemet och bromsar.

 • Metoder för biltvätt

  Det förfarande och den lämpliga utrustning som krävs för korrekt tvätt och polering av olika typer av bilar.

Färdigheter

 • Behandla fordonstextilier

  Rekonditionera textilier för fordon, tillsätta bevarande medel och rengöra olika ytor av vinyl eller läder.

 • Rengöra fordons insida

  Avlägsna smuts, skräp eller föroreningar från insidan av bilar, inklusive konsoler och instrumentpaneler; dammsuga säten och mattor; rengöra gångjärn och dörrlister.

 • Rengöra fordonsmotorer

  Avlägsna fett och smuts från motorn och andra mekaniska fordonsdelar.

 • Hantera kemiska rengöringsmedel

  Se till att kemiska rengöringsmedel hanteras, lagras och bortskaffas korrekt i enlighet med bestämmelserna.

 • Hantera företagets material i lager

  Hantera företagsmaterial och produktlager genom att följa och kontrollera lagerprofiler och -platser.

 • Rengöra utrustning

  Utför rengöringsrutiner efter användning av utrustningen.

 • Se till att fordon är klara för hämtning

  Se till att fordon fungerar felfritt och är klara för bruk samt förbereda fordon för hämtning.

 • Följa förfarandet om kontroll av hälsofarliga ämnen

  Följa rutiner om kontroll av hälsofarliga ämnen (COSHH) för aktiviteter med farliga ämnen såsom bakterier, allergener, spillolja, färg eller bromsvätska som orsakar sjukdom eller skada.

 • Tvätta fordon

  Tvätta och torka fordonet och se till att färgen hålls intakt genom vaxning och polering av fordon med hjälp av lämpliga verktyg.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Följa givna instruktioner

  Följa instruktioner för att uppnå mål och hålla tidsfrister.

 • Rengöra fordons utsida

  Tvätta, rengöra, putsa och vaxa fordons glasrutor och kromdelar på utsidan.

Source: Sisyphus ODB