Yrke biluthyrare

Biluthyrare företräder företag som hyr ut fordon och fastställer specifika korta hyresperioder. De dokumenterar transaktioner, försäkringar och betalningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bilars manöverreglage

  Funktionen av specifik bilutrustning, t.ex. manövrering och hantering av koppling, gasreglage, belysning, instrumentering, växelsystemet och bromsar.

 • Fordonstyper

  Informationsområde som särskiljer uthyrningsbyråers klassificeringssystem som innehåller fordonstyper och -klasser, deras funktion och komponenter.

 • Avtalsrätt

  Rättsliga principer som reglerar skriftliga avtal mellan parter gällande utbyte av varor eller tjänster, inbegripet avtalsförpliktelser och uppsägning av avtal.

Färdigheter

 • Handlägga betalningar

  Ta emot betalningar, till exempel som kontanter eller via kreditkort och betalkort. Hantera ersättningar vid returer eller hantera kuponger och marknadsföringsinstrument såsom bonuskort eller medlemskort. Iaktta säkerhet och skydd av personuppgifter.

 • Slutföra transaktionen för återlämnade fordon

  Slutföra transaktionen för återlämnade fordon samt kontrollera att slutliga beräkningar är korrekta.

 • Arrangera hämtning

  Fastställa sätt för kunder att hämta bilar i enlighet med deras behov och var de befinner sig.

 • Arrangera lämning av hyrbilar

  Organisera lämning av bilar som hyrs av kunder på särskilda platser.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Granska slutförda kontrakt

  Granska innehållet och kontrollera att de slutförda kontrakten är korrekta.

 • Kontrollera om det finns fordonsskador

  Kontrollera fordonsskador, inklusive skador på karossens utsida, däck- och hjulskador, inre skador, bränslenivå och körsträcka vid tidpunkten för uthyrning och återlämnande.

 • Registrera kunders personuppgifter

  Samla in och registrera kunders personuppgifter i systemet; erhålla alla nödvändiga underskrifter och dokument för uthyrning.

 • Hantera försenade återlämnanden

  Identifiera förseningar vid återlämnande av uthyrd egendom, vidta lämpliga åtgärder såsom extraavgift och anpassa tillgången till egendom som hyrs ut.

 • Behandla bokningar

  Verkställa kundbokningar i enlighet med kundernas tidtabeller och behov per telefon, elektroniskt eller personligen.

 • Granska avslutade hyrbilsavtal

  Se till att påfyllningsavgifter och tillämpliga skatter för de återlämnade fordonen är korrekta.

 • Ge kunder prisinformation

  Ge kunderna korrekt och aktuell information om avgifter och priser.

 • Bearbeta data

  Mata in information i ett system för datalagring och dataåtkomst med hjälp av bland annat skanning, manuell inskrivning via tangentbord eller elektronisk dataöverföring för att bearbeta stora mängder data.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Göra flera saker samtidigt

  Utföra flera arbetsuppgifter samtidigt medan du är medveten om de viktigaste prioriteringarna.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Uppnå säljmål

  Uppnå fastställda försäljningsmål mätta i intäkter eller sålda enheter. Uppnå målet inom en viss tidsram, prioritera sålda produkter och tjänster i enlighet med detta och planera framtida verksamhet.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Utföra identitetskontroll av kunder

  Kontrollera kundernas legitimation och körkort före uthyrning.

Source: Sisyphus ODB