Yrke biodlare, slungning

Biodlare (slungning) hanterar maskiner för att extrahera flytande honung från vaxkakor. De placerar vaxkakor i korgar i maskinerna för att tömma vaxkakor på honung.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Honungssorter

  Honungssorter baserat på hur honungen har bearbetats. Några exempel är honung i vaxkakor, silad honung, honung i bitar, pressad honung, kristalliserad eller granulerad honung och skummad honung. 

 • Typer av honungsextraherare

  Mekaniska anordningar som används vid extraktion av honung från vaxkakor utan att vaxkakan förstörs. 

 • Centrifugalkraft

  Upplevd kraft som skjuter bort en roterande kropp från rotationscentrumet. Detta tillämpas i diverse maskiner som använder centrifugalkraft.

 • Honungs beståndsdelar

  Beståndsdelar i honung såsom fruktsocker, vatten, glukos och andra sockerarter och deras samverkan vid produktion/utvinning av honungsprodukter.

Färdigheter

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Rensa pollen ur honung

  Rensa pollen ur honung om det finns krav på att framställa en klar honungsvätska. Identifiera orenheter i honungen, till exempel vax, kroppsdelar av bin eller damm.

 • Sköta maskiner för honungsutvinning

  Använda en maskin, t.ex. radiell eller tangentiell honungsslunga, för att utvinna honung ur vaxkakor.

 • Kontrollera dokumentation om livsmedelstillverkning

  Utföra dokumentkontroll under olika produktionsfaser för att övervaka produktionsstegen och produktionskvaliteten.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Skilja på olika honungssorter beroende på ursprung

  Skilja på olika honungssorter beroende på ursprung, såsom honung från honungsdagg, blomhonung, sorthonung och blomsterhonung från olika blommor.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Hantera vaxkakor

  Hantera vaxkakor varsamt. Placera kakorna i maskinen. Ta ut dem ur maskinen när de är tomma och placera dem i lediga ramar. Säkerställa vaxkakans integritet och utvinna så mycket honung som möjligt.

 • Avlägsna vax från honungskakor

  Avlägsna vaxkakor som täcker och fyller i cellerna före centrifugering.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

Source: Sisyphus ODB