Yrke biodlare, slungning

Biodlare (slungning) hanterar maskiner för att extrahera flytande honung från vaxkakor. De placerar vaxkakor i korgar i maskinerna för att tömma vaxkakor på honung.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Honungssorter

  Honungssorter baserat på hur honungen har bearbetats. Några exempel är honung i vaxkakor, silad honung, honung i bitar, pressad honung, kristalliserad eller granulerad honung och skummad honung. 

 • Typer av honungsextraherare

  Mekaniska anordningar som används vid extraktion av honung från vaxkakor utan att vaxkakan förstörs. 

 • Centrifugalkraft

  Upplevd kraft som skjuter bort en roterande kropp från rotationscentrumet. Detta tillämpas i diverse maskiner som använder centrifugalkraft.

 • Honungs beståndsdelar

  Beståndsdelar i honung såsom fruktsocker, vatten, glukos och andra sockerarter och deras samverkan vid produktion/utvinning av honungsprodukter.

Färdigheter

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Rensa pollen ur honung

  Rensa pollen ur honung om det finns krav på att framställa en klar honungsvätska. Identifiera orenheter i honungen, till exempel vax, kroppsdelar av bin eller damm.

 • Sköta maskiner för honungsutvinning

  Använda en maskin, t.ex. radiell eller tangentiell honungsslunga, för att utvinna honung ur vaxkakor.

 • Kontrollera dokumentation om livsmedelstillverkning

  Utföra dokumentkontroll under olika produktionsfaser för att övervaka produktionsstegen och produktionskvaliteten.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Skilja på olika honungssorter beroende på ursprung

  Skilja på olika honungssorter beroende på ursprung, såsom honung från honungsdagg, blomhonung, sorthonung och blomsterhonung från olika blommor.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Hantera vaxkakor

  Hantera vaxkakor varsamt. Placera kakorna i maskinen. Ta ut dem ur maskinen när de är tomma och placera dem i lediga ramar. Säkerställa vaxkakans integritet och utvinna så mycket honung som möjligt.

 • Avlägsna vax från honungskakor

  Avlägsna vaxkakor som täcker och fyller i cellerna före centrifugering.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

Source: Sisyphus ODB