Yrke biofysiker

Biofysiker studerar den befintliga relationen mellan levande organismer och fysik. De bedriver forskning om levande organismer på grundval av fysikens metoder som syftar till att förklara livets komplexitet, förutsäga mönster och dra slutsatser om livets olika aspekter. Forskningsområden för biofysiker omfattar DNA, proteiner, molekyler, celler och miljöer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Protein

  De näringsämnen som försörjer levande organismer med energi till att kunna leva och bedriva sin verksamhet.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

Färdigheter

 • Forska om växter

  Samla in och analysera data om växter för att identifiera deras grundläggande aspekter såsom ursprung, anatomi och funktion.

 • Analysera experimentella laboratoriedata

  Analysera experimentella data och tolka resultat för att kunna skriva rapporter och sammanfattningar av resultaten.

 • Forska om djur

  Samla in och analysera data om djurs liv för att identifiera grundläggande aspekter som ursprung, anatomi och funktion.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Undersöka cellprover i mikroskop

  Preparera och placera de cellprover som tagits emot för undersökning på objektglas, färga och markera cellförändringar och avvikelser.

 • Analysera cellodlingar

  Analysera cellodlingar som odlats från vävnadsprover och screena livmoderhalsprovet för att upptäcka fertilitetsproblem.

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

Source: Sisyphus ODB