Yrke bioingenjör

Bioingenjörer kombinerar de senaste rönen inom biologi med ingenjörsvetenskap för att utveckla lösningar som syftar till att förbättra välbefinnandet i samhället. De kan utveckla system för förbättring av naturresursbevarande, jordbruk, livsmedelsproduktion, genetisk modifiering och ekonomisk användning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Genetik

  Läran om arvsmassa, gener och variationer i levande organismer. Genetisk forskning syftar till att förstå hur arvsprocessen från föräldrar till avkomma fungerar och hur gener i levande varelser är uppbyggda och beter sig.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Klinisk kemi

  Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

Färdigheter

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

Source: Sisyphus ODB