Yrke biomaskinist

Biomaskinister hanterar och utför underhåll på projektionsutrustning på biografer. De granskar filmer innan de matas in i projektorn. Biomaskinister ser till att allt fungerar smidigt under filmvisningar. De ansvarar även för korrekt förvaring av filmer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Projektionsutrustning

  Olika typer av projektionsutrustning, deras egenskaper och användningsområden.

Färdigheter

 • Kontrollera filmrullar

  Kontrollera att filmrullar är i perfekt skick vid ankomst och registrera dem i enlighet med företagets riktlinjer.

 • Använda projektor

  Använda projektionsutrustning manuellt eller med hjälp av en kontrollpanel.

 • Förvara filmrullar

  Förvara filmrullar på ett säkert sätt efter projiceringen och efter borttagande av märken.

 • Fininställa en projektor

  Justera styrreglage på projektionsutrustningen för att få en tydlig och välplacerad bild.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Ladda filmrullar

  Ladda filmrullar i projektorn och avlägsna dem efter projiceringen.

Source: Sisyphus ODB